Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Bàn giao nhiệm vụ Tổng Thanh tra Chính phủ

15/04/2021

Thực hiện các quyết định của Chủ tịch nước về công tác cán bộ, ngày 15/04/2021, Thanh tra Chính phủ đã tổ chức hội nghị bàn giao nhiệm vụ Tổng Thanh tra Chính phủ giữa Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái và Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong. Cùng dự hội nghị có các Phó Tổng Thanh tra Chính phủ: Nguyễn Văn Thanh, Trần Ngọc Liêm, Đặng Công Huẩn, Bùi Ngọc Lam, Trần Văn Minh; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định Phạm Đình Nghị cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nam Định, lãnh đạo các cục, vụ, đơn vị thuộc Thanh tra chính phủ.

Trước sự chứng kiến của các đồng chí Phó Tổng Thanh tra Chính phủ và các đại biểu dự Hội nghị, đồng chí Lê Minh Khái, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ và đồng chí Đoàn Hồng Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ đã cùng ký biên bản chuyển giao nhiệm vụ của Tổng Thanh tra Chính phủ.

Phát biểu tại Hội nghị, Bí Thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái chúc mừng đồng chí Đoàn Hồng Phong đã được Ban Chấp hành Trung ương phân công, được Quốc hội phê chuẩn và Chủ tịch nước ký quyết định bổ nhiệm giữ chức Tổng Thanh tra Chính phủ. Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái nhấn mạnh, những năm gần đây, TTCP và ngành Thanh tra đã có những đóng góp quan trọng trong việc thực hiện các nhiệm vụ do Đảng, Quốc hội và Chính phủ giao. Phó Thủ tướng Lê Minh Khái cũng lưu ý một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới TTCP cần triển khai thực hiện đó là tiếp tục tập trung quan tâm đến công tác xây dựng thể chể, chính sách pháp luật nói chung trong đó đặc biệt liên quan đến hoạt động của TTCP và ngành Thanh tra như: Sớm hoàn thiện dự thảo đề án sửa đổi, bổ sung Luật Thanh tra trình Quốc hội; quan tâm đến đào tạo nguồn nhân lực để đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ được giao, tăng cường kỷ luật kỷ cương khi thi hành công vụ; tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện các cuộc thanh tra đã được phê duyệt trong năm 2021, quan tâm xử lý và giải quyết các cuộc thanh tra phức tạp, bảo đảm tiến độ, hiệu quả, có tính lan tỏa lớn, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; quan tâm đến việc xây dựng cơ sở vật chất, thu nhập, đời sống của cán bộ, công chức, viên chức ngành thanh tra nói chung và TTCP nói riêng.

Phát biểu tại Lễ bàn giao nhiệm vụ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong đã chúc mừng đồng chí Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng đã được Đảng phân công, Quốc hội phê chuẩn giữ chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ và xin hứa sẽ đem hết sức mình cùng tập thể lãnh đạo TTCP đoàn kết, thống nhất, khắc phục khó khăn; kế thừa và phát huy những thành tựu to lớn mà ngành Thanh tra đã đạt được qua các thời kỳ, quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, Chính phủ và nhân dân giao phó. Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong đề nghị cán bộ, công chức, viên chức của TTCP nói riêng và toàn ngành thanh tra nói chung tiếp tục đổi mới, hành động bản lĩnh quyết liệt, toàn diện, đồng bộ, hiệu quả; nêu cao tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trách nhiệm công vụ và phẩm chất đạo đức; khắc phục mọi khó khăn, thử thách, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.


VIDEO