Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Đảng bộ Thanh tra Chính phủ sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2023

20/07/2023

Ngày 20/7, tại Hà Nội, đồng chí Đoàn Hồng Phong, Bí thư Ban cán sự, Bí thư Đảng ủy, Tổng Thanh tra Chính phủ (TTCP) đã chủ trì hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2023 của Đảng bộ TTCP. Tham dự hội nghị có các đồng chí: Đỗ Việt Hà, Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương; Nguyễn Thành Nam, Uỷ viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương; các đồng chí trong BCH, Ban Kiểm tra Đảng ủy, Bí thư, Phó Bí thư các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc.

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, 6 tháng đầu năm, Đảng uỷ, Ban Thường vụ Đảng uỷ TTCP đã bám sát chỉ lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, của Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương, phối hợp chặt chẽ với Ban cán sự đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng.

Đảng uỷ TTCP đã ban hành Kế hoạch số 17-KH/ĐU.23 ngày 22/2/2023 và tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt nội dung cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh PCTN, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ban hành và chỉ đạo đôn đốc, hướng dẫn cấp uỷ các đảng bộ, chi bộ trực thuộc triển khai thực hiện các chương trình công tác năm 2023 của Đảng uỷ, Ban Thường vụ Đảng uỷ… Chỉ đạo tăng cường công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

Bên cạnh đó, Đảng ủy luôn quán triệt và nhận thức sâu sắc việc triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của TTCP là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ. Trong 6 tháng đầu năm, các cục, vụ  tiếp tục thực hiện 38 cuộc thanh tra; TTCP chủ trì phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện tốt công tác tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở Tiếp công dân Trung ương ở TP Hà Nội và TP Hồ Chí Minh… Đồng thời tiếp tục thực hiện Kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập năm 2022, triển khai thựch iện Kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập năm 2023 theo Định hướng đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt…Tập trung triển khai xây dựng các đề án, nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 6/1/2023 của Chính phủ và Kế hoạch xây dựng thể chế năm 2023 của TTCP.

Đảng uỷ, Ban Thường vụ Đảng uỷ đã tổ chức quán triệt, triển khai kịp thời dến các đảng bộ, chi bộ trực thuộc cùng cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, các văn bản của cấp uỷ cấp trên. Tăng cường công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng theo tinh thần Nghị quyết 35-NQ/TW cua Bộ Chính trị và Chỉ thị số 10-T/ĐUK của Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối; Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị. Phát huy dân chủ, đoàn kết nội bộ; thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ ở cơ sở. Công tác phát triển đảng viên và các mặt nghiệp vụ công tác Đảng tiếp tục được thực hiện tốt.

Phát biểu tại hội nghị, thay mặt lãnh đạo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, đồng chí Đỗ Việt Hà, Phó Bí thư Đảng uỷ Khối biểu dương những kết quả trong công tác xây dựng đảng và nhiệm vụ chính trị mà Đảng ủy TTCP đã làm được trong thời gian qua, nhất là trên các mặt chính trị, tư tưởng, tôn giáo, dân vận. Đồng chí Phó Bí thư Đảng uỷ Khối cũng đánh giá cao Đảng uỷ TTCP trong việc thực hiện tốt công tác tổ chức cán bộ, kiểm tra, giám sát và công tác dân vận.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Đỗ Việt Hà đề nghị, trong quá trình phổ biến các nghị quyết, chỉ đạo của cấp trên, Đảng uỷ TTCP cần quan tâm đến việc học tập, nghiên cứu các quy định mới của Đảng và việc phòng ngừa các vi phạm. Bên cạnh đó, cần lưu ý quan tâm chỉ đạo việc lấy phiếu tín nhiệm, công tác luân chuyển cán bộ; chú trọng công tác chuyển đổi số. Tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát, tiếp tục giúp Đảng uỷ Khối trong việc thực hiện các quy chế phối hợp, kiểm soát kê khai tài sản thu nhập; quan tâm công tác chính trị tư tưởng, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng.

Phát biểu kết luận, đồng chí Đoàn Hồng Phong, Bí thư Ban cán sự, Bí thư Đảng ủy, Tổng TTCP ghi nhận và đánh giá cao các ý kiến phát biểu biểu tại hội nghị, đồng thời, ghi nhận kết quả công tác đảng trong thời gian vừa qua, thể hiện trên các điểm nổi bật được nêu tại hội nghị.

Về phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới, Bí thư Đảng ủy yêu cầu các cấp ủy đảng tập trung lãnh đạo các đảng bộ, chi bộ, cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị. Tập trung triển khai thực hiện công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng và các nhiệm vụ chuyên môn khác theo kế hoạch đã được phê duyệt; bám sát và thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các nghị quyết, chỉ đạo của cấp trên.

Chú trọng công tác chính trị tư tưởng, xây dựng tinh thần đoàn kết, thống nhất, đồng thuận trong chi bộ, đảng bộ gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn. Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, công tác quản lý đảng viên, nhất là đảng viên tham gia các Đoàn thanh tra; đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng để kịp thời ngăn chặn, phát hiện, xử lý những khuyết điểm, vi phạm.

Tiếp tục tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ của công tác xây dựng Đảng theo chương trình, kế hoạch đã đề ra, như: tiếp tục triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; bổ sung, kiện toàn Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ TTCP, cấp uỷ các đảng bộ, chi bộ cơ sở nhiệm kỳ 2022-2025; làm tốt công tác dân vận, đoàn thể, chỉ đạo Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Công đoàn TTCP tổ chức thành công Đại hội Công đoàn cơ quan TTCP nhiệm kỳ 2023-2028.


VIDEO