Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Đại hội Chi bộ Vụ Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo khối kinh tế ngành

06/09/2022

Ngày 6/9, tại trụ sở cơ quan Thanh tra Chính phủ, Chi bộ Vụ Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo khối kinh tế ngành (Vụ I) tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2022-2025. Ủy viên Ban cán sự đảng, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Sỹ Bảy dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Báo cáo tại Đại hội cho thấy, trong nhiệm kỳ vừa qua Chi bộ luôn xác định công tác chính trị tư tưởng là một trong những nhiệm vụ hàng đầu của công tác xây dựng Đảng, luôn chủ động phối hợp với Lãnh đạo Vụ lãnh đạo công tác chính trị để đảng viên trong Chi bộ nhận thức được những tồn tại thông qua việc học tập các Nghị quyết, chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên. Đồng thời, phối hợp với tập thể lãnh đạo Vụ lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên nâng cao tinh thần trách nhiệm, tham gia xây dựng và thực hiện có hiệu quả kế hoạch, nhiệm vụ Tổng Thanh tra giao, đảm bảo đúng đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Trong công tác xây dựng Đảng, Chi bộ Vụ I đã triển khai thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của Đảng ủy TTCP về xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh và các Nghị quyết của Đảng ủy Khối về nâng cao chất lượng chi bộ. Trong lãnh đạo, chỉ đạo, Chi bộ luôn đề cao nhiệm vụ xây dựng Chi bộ thực sự trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng cơ sở. Việc kiểm tra, giám sát được Chi bộ tiến hành thường xuyên, dưới nhiều hình thức, phương thức khác nhau, đối với toàn bộ đảng viên trong Chi bộ cả khi làm việc tại cơ quan hoặc đi công tác dài ngày tại các địa phương.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Sỹ Bảy đánh giá cao công tác chuẩn bị Đại hội của Chi ủy chi bộ. Đồng thời nhấn mạnh, báo cáo chính trị đã chỉ ra những kết quả đạt được cũng như tồn tại hạn chế của Chi bộ trong nhiệm kỳ vừa qua. Tuy nhiên, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Sỹ Bảy đề nghị, Chi ủy chi bộ cần bổ sung đề cập thêm những kết quả đạt được của Vụ trong công tác thanh tra mà được dư luận quan tâm, Đảng và Chính phủ đánh giáo cao.

Về phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới, Phó Tổng Thanh tra đề nghị Chi ủy khóa mới phát huy các kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua; sớm có giải pháp khắc phục những hạn chế tồn tại  trong đó, tập trung khắc phục việc chậm ban hành kết luận thanh tra; phát huy tốt hơn mối đoàn kết trong nội bộ đơn vị; nghiêm túc chấp hành các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Đại hội bầu Ban Chi ủy nhiệm kỳ 2022-2025 gồm 5 đồng chí; bầu đồng chí Dương Quốc Huy làm Bí thư Chi bộ; đồng chí Vũ Quốc Công, Phó Bí thư Chi bộ.


VIDEO