Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Đại hội Chi bộ Vụ Pháp chế

09/09/2022

Ngày 9/9, Chi bộ Vụ Pháp chế tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025. Dự Đại hội có đồng chí Dương Quốc Huy, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Vụ trưởng Vụ I, Thanh tra Chính phủ; đồng chí Lê Tiến Đạt, Chánh Văn phòng Đảng – Đoàn thể cùng toàn thể đảng viên của Chi bộ.

Báo cáo tại Đại hội cho thấy, trong nhiệm kỳ vừa qua, Chi bộ Vụ Pháp chế đã tích cực, chủ động trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy tính tiên phong gương mẫu của người đảng viên, qua đó lãnh đạo đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị.

Cụ thể, trong công tác xây dựng thể chế, Chi bộ đã phối hợp với lãnh đạo Vụ tham mưu giúp lãnh đạo Thanh tra Chính phủ (TTCP) chỉ đạo, tổ chức triển khai có kết quả việc xây dựng các văn bản pháp luật như: dự án Luật thanh tra sửa đổi; Nghị định số 124/2020/NĐ-CP; Quy chế phối hợp giữa các cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập; Quy chế phối hợp giữa TTCP và Kiểm toán Nhà nước, các thông tư về quy trình nghiệp vụ thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC)...

Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật đã được triển khai tích cực và đạt được kết quả tốt. Hàng năm, Vụ đã tham mưu cho lãnh đạo TTCP ban hành kế hoạch về công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật; tổ chức các hội nghị tuyên truyền các văn bản pháp luật mới tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan.

Bên cạnh đó, Chi bộ cũng từng bước đổi mới nội dung và nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ. Trong sinh hoạt đảng, Chi bộ đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy tinh thần phê bình và tự phê bình, giáo dục cho đảng viên tính tiên phong, gương mẫu, tính chiến đấu, loại trừ tư tưởng bè phái trong tổ chức Đảng, đảm bảo sự đoàn kết, thống nhất trong Chi bộ và đơn vị. Chi bộ luôn đề cao công tác kiểm tra đảng viên chấp hành Điều lệ Đảng, Nghị quyết, quy định của Đảng và nhiệm vụ chi bộ phân công.

Về phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2022-2025, Chi bộ Vụ Pháp chế cần phát huy những thành tích đã đạt được, khắc phục những hạn chế, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đồng thời, phấn đấu Chi bộ đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh tiêu biểu.

Chi bộ tập trung lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị - tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết thống nhất, phối hợp giúp đỡ nhau trong công tác và sinh hoạt, củng cố tổ chức cán bộ đủ sức hoàn thành nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn; lãnh đạo triển khai thành công Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025.

Đại hội bầu Ban Chi ủy nhiệm kỳ 2022-2025 gồm 3 đồng chí; đồng chí Nguyễn Văn Tuấn, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế được Đại hội tín nhiệm bầu làm Bí thư Chi bộ.


VIDEO