Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Đại hội Chi bộ Vụ I nhiệm kỳ 2020 - 2022

16/07/2020

Thực hiện quy định của Điều lệ Đảng và Kế hoạch số 150-KH/ĐU.22 ngày 04/12/2019 của Đảng ủy Thanh tra Chính phủ về việc tổ chức đại hội các đảng bộ, chi bộ trực thuộc, ngày 16/7, Chi bộ Vụ I, Thanh tra Chính phủ tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022. Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng TTCP Bùi Ngọc Lam dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

​Báo cáo công tác Đảng của Chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020 trình bày tại Đại hội cho thấy, trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ đã phối hợp với Lãnh đạo Vụ lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên nâng cao tinh thần trách nhiệm, tham gia xây dựng và thực hiện có hiệu quả kế hoạch, nhiệm vụ Tổng Thanh tra giao đảm bảo đúng đường lối, chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Mỗi đảng viên trong Chi bộ luôn có ý thức đoàn kết, nỗ lực phấn đấu để hoàn thành nhiệm vụ và góp phần vào hoàn thành nhiệm vụ chung của cơ quan.
 

Chi bộ luôn xác định công tác chính trị tư tưởng là một trong những nhiệm vụ hàng đầu của công tác xây dựng Đảng; quán triệt các nghị quyết, chỉ đạo của Đảng uỷ cấp trên; tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên được thông qua các kỳ sinh hoạt cùng với việc phổ biến quán triệt chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kiểm điểm đảng viên theo Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI, XII. Bên cạnh đó, Chi bộ Vụ I đã triển khai thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của Đảng uỷ TTCP về xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh và các Nghị quyết của Đảng uỷ Khối về nâng cao chất lượng chi bộ; thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Đảng uỷ cấp trên về công tác kiểm tra, giám sát...

Tại Đại hội, Ban Chi ủy nhiệm kỳ 2017- 2020 cũng chỉ ra những tồn tại cần khắc phục như: việc quản lý đảng viên tham gia các buổi học tập Nghị quyết đôilúc còn thiếu chặt chẽ; nội dung kỳ họp Chi bộ chưa thực sự phong phú; chưa xây dựng được chương trình kế hoạch phối hợp hàng tháng, quý với Lãnh đạo Vụ trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong diện quy hoạch;…

Về phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới, Chi bộ Vụ I tiếp tục phát huy những mặt tích cực mà Chi bộ đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ; phấn đấu 100% đảng viên đạt danh hiệu đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ; hàng năm, Chi bộ đạt danh hiệu Chi bộ trong sạch vững mạnh.
 

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy TTCP, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Bùi Ngọc Lam đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua của Vụ I, đồng thời, khẳng định Chi bộ Vụ đã có nhiều chuyển biến tích cực và có những bước phát triển nhất định, trong đó luôn phát huy những điều kiện thuận lợi, nỗ lực vượt qua khó khăn thực hiện có hiệu quả các mặt công tác, cơ bản hoàn thành mục tiêu của Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2017- 2020 đề ra.

Phó Tổng Thanh tra Bùi Ngọc Lam yêu cầu Ban Chi ủy cần bổ sung thêm các ý kiến phát biểu tại Đại hội vào báo cáo để làm rõ hơn vai trò trách nhiệm của đảng viên trong Chi bộ trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao cũng như sự phối hợp của cấp ủy cùng với lãnh đạo Vụ trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao.
 
Phó Tổng TTCP Bùi Ngọc Lam cũng đề nghị Ban Chi ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2020- 2022 được bầu trong Đại hội này tiếp tục phát huy truyền thống của Vụ, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong nhiệm kỳ qua, nêu cao tinh thần trách nhiệm cùng các đảng viên, thanh tra viên, công chức của Vụ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị cũng như các mặt công tác khác của Chi bộ của Vụ đề ra.

VIDEO