Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Đại hội Chi bộ Vụ Giám sát, thẩm định và xử lý sau thanh tra nhiệm kỳ 2022-2025

27/09/2022

Thực hiện quy định của Điều lệ Đảng và Kế hoạch của Đảng ủy Thanh tra Chính phủ về việc tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc, ngày 26/9, chi bộ Vụ Giám sát, thẩm định và xử lý sau thanh tra tổ chức đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025. Đồng chí Lê Hồng Lĩnh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Vụ trưởng Vụ III, đồng chí Lê Tiến Đạt, Chánh Văn phòng Đảng – Đoàn thể, Thanh tra Chính phủ dự Đại hội.

Báo cáo tại Đại hội cho thấy, trong nhiệm kỳ 2020-2022, Chi bộ đã triển khai cơ bản toàn diện các nội dung theo Nghị quyết Đại hội chi bộ và chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên và đạt được nhiều kết quả trên các mặt hoạt động từ công tác chính trị tư tưởng, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, công tác xây dựng Đảng và công tác lãnh đạo các tổ chức đoàn thể. Trong nhiệm kỳ, chi bộ luôn bám sát các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương, của Đảng ủy Khối, Nghị quyết của Ban cán sự đảng, Đảng ủy Thanh tra Chính phủ, Nghị quyết của Đại hội Chi bộ để xây dựng chương trình, kế hoạch có trọng tâm, trọng điểm, đồng thời phát huy được vai trò lãnh đạo của cấp ủy, chi bộ trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng.

Về nhiệm vụ nhiệm kỳ tới, chi bộ tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được từ nhiệm kỳ trước, trong nhiệm kỳ 2022-2025, phấn đấu xây dựng tập thể chi bộ  trong sạch, vững mạnh; tập trung cao độ cho việc lãnh đạo hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao; thực hiện tốt hơn nữa công tác giám sát các đoàn thanh tra; thẩm định các kết luận thanh tra đạt chất lượng tốt và đúng thời gian theo quy định; tăng cường công tác quản lý nhà nước về xử lý sau thanh tra tại các bộ ngành, địa phương; xây dựng định hướng, mục tiêu trong nhiệm kỳ 2022-2025 và kế hoạch hàng năm để chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ.

Tiếp tục làm tốt công tác xây dựng Đảng, trọng tâm là nâng cao sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và tính tiên phong gương mẫu của đảng viên, gắn xây dựng tổ chức đảng với xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh. Coi trọng công tác kiểm tra, giám sát đảng viên thường xuyên.

Phối hợp với lãnh đạo Vụ triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn trên các mặt công tác giám sát, thẩm định, xử lý sau thanh tra. Phát huy sự đoàn kết thống nhất trong cấp ủy, chi bộ; nắm bắt và quan tâm xử lý kịp thời tâm tư, nguyện vọng chính đáng của đảng viên, công chức để mọi người yên tâm công tác, hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao; tăng cương lãnh đạo các đoàn thể trong việc giáo dục chính trị tư tưởng, bảo vệ nội bộ, củng cố mối đoàn kết.

Tại Đại hội, các đại biểu cũng đã bỏ phiếu bầu Ban chi ủy chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 gồm 3 đồng chí; đồng chí Hoàng Hưng, Vụ trưởng được Đại hội bầu làm Bí thư Chi bộ./.


VIDEO