Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Đại hội chi bộ Vụ Giám sát, thẩm định và xử lý sau thanh tra nhiệm kỳ 2020-2022

10/06/2020

​Thực hiện quy định của Điều lệ Đảng và Kế hoạch số 150-KH/ĐU.22 ngày 04/02/2020 của Đảng ủy Thanh tra Chính phủ về việc tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc, ngày 10/06/2020, chi bộ Vụ Giám sát, thẩm định và xử lý sau thanh tra đã tổ chức đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022. Đồng chí Nguyễn Thái Hồng, Phó Bí thư Đảng ủy Thanh tra Chính phủ dự và phát biểu chỉ đạo.

Báo cáo của Bí thư chi bộ, Vụ Trưởng Vụ Giám sát, thẩm định và xử lý sau thanh tra Đặng Khánh Toàn cho thấy, trong nhiệm kỳ 2015-2020, chi bộ Vụ đã kịp thời chỉ đạo việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, đặc biệt là việc nâng cao chất lượng trong công tác chuyên môn, khẳng định được vai trò, trách nhiệm trong lĩnh vực giám sát, thẩm định và xử lý sau thanh tra chi bộ cũng đã làm tốt công tác chính trị tư tưởng; công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện thường xuyên và có kết quả tốt. Các đảng viên trong đơn vị luôn có tinh thần trách nhiệm; chấp hành kỷ cương, kỷ luật; chi ủy và lãnh đạo vụ đoàn kết, thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Đảng viên trong chi bộ đều được rèn luyện qua thực tiễn công tác, có bản lĩnh, lập trường, tư tưởng chính trị vững vàng, luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, gương mẫu, sẵn sàng hỗ trợ giúp đỡ nhau hoàn thành công việc.

Bên cạnh những ưu điểm, báo cáo cũng chỉ rõ một số mặt còn hạn chế như: Việc sinh hoạt chuyên đề “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” về nội dung tuyên truyền chưa phong phú, việc biểu dương và nhân rộng các điển hình tiên tiến còn hạn chế; một số đảng viên phương pháp làm việc chậm đổi mới dẫn đến chất lượng, hiệu quả công tác đôi lúc còn chưa cao; trong sinh hoạt của các chi bộ, nội dung sinh hoạt đã đa dạng hơn nhưng chưa có nhiều chuyên đề chuyên sâu gắn với thực hiện công việc chuyên môn;

Về nhiệm vụ nhiệm kỳ tới, chi bộ tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được từ nhiệm kỳ trước, trong nhiệm kỳ 2020-2025,  phấn đấu xây dựng tập thể chi bộ Vụ Giám sát, thẩm định và xử lý sau thanh tra trong sạch, vững mạnh; tập trung cao độ cho việc lãnh đạo hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao; thực hiện tốt hơn nữa công tác giám sát các đoàn thanh tra; thẩm định các kết luận thanh tra đạt chất lượng tốt và đúng thời gian theo quy định; tăng cường công tác quản lý nhà nước về xử lý sau thanh tra tại các bộ ngành, địa phương; xây dựng định hướng, mục tiêu trong nhiệm kỳ 2020-2025 và kế hoạch hàng năm để chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Phó Bí thư Đảng ủy TTCP Nguyễn Thái Hồng khẳng định chi bộ Vụ Giám sát, thẩm định và xử lý sau thanh tra là chi bộ có truyền thống được Đảng ủy cấp trên ghi nhận đánh giá cao. Chi bộ luôn phát huy những thuận lợi, nỗ lực vượt khó khăn, đoàn kết, thống nhất, thực hiện có hiệu quả các mặt công tác chuyên môn, công tác đảng

Về nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới, Phó Bí thư Đảng ủy TTCP lưu ý một số nhiệm vụ trọng tâm như: Đổi mới phương thức lãnh đạo, tập trung vào những vấn đề lớn, quan trọng, có tính đột phá và giải quyết triệt để những khó khăn vướng mắc để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị; dành thời gian hợp lý cho công tác xây dựng Đảng, chính quyền đoàn thể vững mạng. Phó Bí thư Đảng ủy TTCP cũng bày tỏ tin tưởng, chi bộ Vụ Giám sát, thẩm định và xử lý sau thanh tra sẽ tiếp tục phát huy tinh thần thắng lợi của nhiệm kỳ vừa qua để hoàn thành mục tiêu nhiệm kỳ 2020-2025 với sự quyết tâm của tập thể cán bộ, đang viên, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị chung của Đảng bộ TTCP.
Tại Đại hội, các đại biểu cũng đã bỏ phiếu bầu Ban chi ủy chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 05 đồng chí và đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ TTCP nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 06 đồng chí./.

VIDEO