Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Tọa đàm hoàn thiện quy định Bộ chỉ số cải cách hành chính (sửa đổi)

Phát biểu khai mạc tại tọa đàm, ông Nguyễn Mạnh Hường, Chánh Văn phòng, Phó Trưởng ban cải cách hành chính (CCHC) cơ quan TTCP khẳng định, trong những năm qua công tác CCHC luôn được lãnh đạo TTCP quan tâm, chỉ đạo. Cũng như các bộ, ngành và địa phương khác trong cả nước, TTCP đã và đang tích cực triển khai các hoạt động CCHC như ban hành kế hoạch hàng năm; tiến hành khảo sát về CCHC, tổ chức kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thực hiện chấm điểm chỉ số CCHC… Mặc dù vậy, công tác CCHC của TTCP vẫn còn những hạn chế nhất định, nhiều lĩnh vực hoạt động đạt hiệu quả thấp, chỉ số CCHC trong những năm gần đây chưa cao.

Ông Nguyễn Mạnh Hường cho biết, nhằm khắc phục những hạn chế bất cập của công tác CCHC, trong Kế hoạch CCHC năm 2023, lãnh đạo TTCP đã giao cho đơn vị thường trực CCHC là Văn phòng TTCP nghiên cứu, sửa đổi Bộ chỉ số chấm điểm CCHC trong giai đoạn mới phù hợp với thực tiễn đặc thù của TTCP. Đồng thời cũng xác định, Bộ chỉ số là thước đo đánh giá kết quả triển khai công tác CCHC tại mỗi đơn vị thuộc cơ quan TTCP.

Theo đó, TTCP tổ chức tọa đàm với mong muốn nhận được các ý kiến tham gia góp ý về Bộ chỉ số CCHC của TTCP (sửa đổi), đồng thời bàn các biện pháp để nâng cao chất lượng hiệu quả công tác CCHC của TTCP.

Theo dự thảo Quy định Bộ chỉ số CCHC áp dụng đối với các cục, vụ, đơn vị thuộc TTCP gồm 3 chương. Cụ thể, Chương I gồm 2 điều về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng và nguyên tắc chấm điểm. Chương II gồm 3 điều, quy định cấu trúc chỉ số CCHC, thang điểm và phương pháp đánh giá. Chương 3 gồm 4 điều quy định trách nhiệm thực hiện, trong đó quy định, kết quả tự đánh giá, chấm điểm CCHC của các đơn vị gửi về Văn phòng trước ngày 10/12 hằng năm; Hội đồng thẩm định Chỉ số CCHC hoàn thành xác nhận điểm, kết quả xếp hạng Chỉ số CCHC của đơn vị trình lãnh đạo TTCP phê duyệt trước ngày 31/12 hằng năm.

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã tham gia góp ý vào nội dung Bộ chỉ số, thang điểm đánh giá với từng tiêu chí cụ thể.

Kết luận tọa đàm, Chánh Văn phòng TTCP Nguyễn Mạnh Hường đánh giá cao các ý kiến góp ý nhằm hoàn thiện quy định Bộ Chỉ số CCHC áp dụng với vụ, cục, đơn vị thuộc TTCP và khẳng định sẽ tiếp thu các ý kiến góp ý để hoàn thiện Bộ Chỉ số.

VIDEO