Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ CÁC ĐƠN VỊ THUỘC THANH TRA CHÍNH PHỦ

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

1

VỤ PHÁP CHẾ

Địa chỉ: Trụ sở cơ quan Thanh tra Chính phủ

 

Trần Đăng Vinh

Vụ Trưởng

080 49021

vinhtd@thanhtra.gov.vn

 

Trần Văn Long

Phó Vụ trưởng

080 49041

longtv@thanhtra.gov.vn

  Chu Đức Thắng Phó Vụ trưởng   thangcd@thanhtra.gov.vn

2

VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ

Địa chỉ: Trụ sở cơ quan Thanh tra Chính phủ

 

Nguyễn Hữu Hòa

Vụ trưởng

08049187

hoanh@thanhtra.gov.vn

 

Ngô Khánh Luận

Phó Vụ trưởng

080 49225

luannktccb@thanhtra.gov.vn

  Nguyễn Thị Thu Huyền Phó Vụ trưởng 080 49243 huyenntt@thanhtra.gov.vn

3

VỤ HỢP TÁC QUỐC TẾ

Địa chỉ: Trụ sở cơ quan Thanh tra Chính phủ

 

Đỗ Mạnh Hùng

Vụ Trưởng

080.49062

Hungdm@thanhtra.gov.vn

 

Trịnh Như Hoa

Phó Vụ trưởng

080 49179

hoatn@thanhtra.gov.vn

4

VỤ KẾ HOẠCH - TỔNG HỢP

Địa chỉ: Trụ sở cơ quan Thanh tra Chính phủ

 

Lê Hồng Lĩnh

Vụ Trưởng

 

linhlh@thanhtra.gov.vn

 

Trần Quang Trung

Phó Vụ trưởng

080 49040​

trungtq@thanhtra.gov.vn

 

Lê Quang Linh

Phó Vụ trưởng

080 48146

linhlq@thanhtra.gov.vn

 

Vũ Hồng Khánh

Phó Vụ trưởng

 

khanhvh@thanhtra.gov.vn

5

VĂN PHÒNG

Địa chỉ: Trụ sở cơ quan Thanh tra Chính phủ

 

Phạm Hùng

Chánh Văn phòng​

080 49171

hungp@thanhtra.gov.vn

 

Phạm Thị Thu Hương

Phó Chánh Văn phòng​

080 49009

Huongptt@thanhtra.gov.vn

 

Huỳnh Thị Xuân Đào

Phó Chánh Văn phòng

 

 daohtx@thanhtra.gov.vn

 

Dương Văn Huế

Phó Chánh Văn phòng

 

huedv@thanhtra.gov.vn

6

CỤC GIÁM SÁT, THẨM ĐỊNH VÀ XỬ LÝ SAU THANH TRA

Địa chỉ: Trụ sở cơ quan Thanh tra Chính phủ

 

Lê Tiến Đạt

Cục  trưởng

08048873

hoanghung@thanhtra.gov.vn

 

Dương Văn Phấn

Phó Cục Trưởng

080 48001

phandv@thanhtra.gov.vn

 

 Văn Tiến Mai

Phó Cục Trưởng

080 49225

maivt@thanhtra.gov.vn

 

Nguyễn Mạnh Cường

Phó Cục Trưởng

08048012

cuongnm@thanhtra.gov.vn

7

VỤ THANH TRA, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO KINH TẾ NGÀNH (VỤ I)

Địa chỉ: Trụ sở cơ quan Thanh tra Chính phủ

 

Hoàng Hưng

Vụ trưởng

080 49199

Hoanghung@thanhtra.gov.vn

 

Lê Quang Tiệp

Phó Vụ trưởng

080 49281

tieplq@thanhtra.gov.vn

 

Vũ Quốc Công

Phó Vụ trưởng

080 48860

congvq@thanhtra.gov.vn​

 

Đinh Đăng Lập

Phó Vụ trưởng

 

lapdd@thanhtra.gov.vn 

  Trần Quốc Dũng Phó Vụ trưởng   dungtq@thanhtra.gov.vn

8

VỤ THANH TRA, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO KHỐI NỘI CHÍNH VÀ KINH TẾ TỔNG HỢP (VỤ II)

Địa chỉ: Trụ sở cơ quan Thanh tra Chính phủ

 

Trịnh Văn Toàn

Vụ trưởng

080 48864

toantv@thanhtra.gov.vn

 

Nguyễn Mạnh Hà 

Phó Vụ trưởng

 

hanm@thanhtra.gov.vn

 

Trần Xuân Dũng 

Phó Vụ trưởng

080. 48389

dungtx@thanhtra.gov.vn

  Diêm Đăng Việt Phó Vụ trưởng   vietdd@thanhtra.gov.vn

9

VỤ THANH TRA, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO KHỐI VĂN HÓA, XÃ HỘI (VỤ III)

Địa chỉ: Trụ sở cơ quan Thanh tra Chính phủ

 

Nguyễn Tuấn Anh

Vụ trưởng

080 49168

nguyentuananh@thanhtra.gov.vn

 

Nguyễn Hữu Nhường

Phó Vụ Trưởng

080 49322

nhuonghuunguyen@thanhtra.gov.vn

 

Đỗ Trung Kiên

Phó Vụ Trưởng

 

kiendo@thanhtra.gov.vn

  Ngô Đình Long Phó Vụ Trưởng   longnd@thanhtra.gov.vn

10

CỤC THANH TRA, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO KHU VỰC 1 (CỤC I)

Địa chỉ: Trụ sở cơ quan Thanh tra Chính phủ

 

Nguyễn Đức Hải

Cục Trưởng

080 44304

ndhai@thanhtra.gov.vn

 

Ngô Văn Cường

Phó Cục trưởng

080 49421

cuongnv@thanhtra.gov.vn

 

Nguyễn Viết Thạch

Phó Cục trưởng

080 49167

thachnv@thanhtra.gov.vn

 

Ngô Mạnh Hùng

Phó Cục trưởng

080 49088

hungngo@thanhtra.gov.vn

  Nguyễn Duy Đông Phó Cục trưởng   dongnd@thanhtra.gov.vn

11

CỤC THANH TRA, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO KHU VỰC 2 (CỤC II)

Địa chỉ: Trụ sở cơ quan Thanh tra Chính phủ

 

Nguyễn Mạnh Hường

Cục Trưởng

080 49035

huongnm@thanhtra.gov.vn

 

Nguyễn Thị Ánh Tuyết

Phó Cục Trưởng

080 49182

tuyetnta@thanhtra.gov.vn

  Nguyễn Tất Thành Phó Cục Trưởng 080.48967 thanhnt@thanhtra.gov.vn
  Nguyễn Viết Cường Phó Cục Trưởng 080.49297 cuongnv@thanhtra.gov.vn

12

CỤC THANH TRA, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO KHU VỰC 3 (CỤC III)

Địa chỉ liên hệ: Số 210 Võ Thị Sáu, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

 

Đào Trung Kiên

Cục trưởng

080 86789

dtkien@thanhtra.gov.vn

 

Ngô Văn Khương

Phó Cục trưởng

080 488531

khuongnv@thanhtra.gov.vn

 

Nguyễn Đức Hương

Phó Cục trưởng

080 83317

huongnd@thanhtra.gov.vn

 

Nguyễn Trường Giang

Phó Cục trưởng

080 86001

giangnt@thanhtra.gov.vn

13

CỤC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG, TIÊU CỰC (CỤC IV)

Địa chỉ: Trụ sở cơ quan Thanh tra Chính phủ

 

Nguyễn Văn Cảnh

Cục trưởng

080 48997

canhnv@thanhtra.gov.vn

 

Đặng Hùng Sơn

Phó Cục trưởng

080 48392​

dhson@thanhtra.gov.vn

 

Lê Ngọc Quang

Phó Cục trưởng

080 48230

quangln@thanhtra.gov.vn

 

Nguyễn Văn Tuấn

Phó Cục trưởng

 

tuannv@thanhtra.gov.vn

  Lê Huy Thắm Phó Cục trưởng   thamlh@thanhtra.gov.vn

14

BAN TIẾP CÔNG DÂN TRUNG ƯƠNG

Địa chỉ: Số 1, Ngô Thì Nhậm, Hà Đông, Hà Nội

 

Nguyễn Hồng Điệp

Vụ trưởng, Trưởng ban

080 49168

diepnh@thanhtra.gov.vn

 

Nguyễn Văn Hòa

Phó Trưởng ban

080 85679

hoanv@thanhtra.gov.vn

 

Nguyễn Duy Bính

Phó Trưởng ban

080 49669

binhnd@thanhtra.gov.vn

 

Lê Thị Hương Trà

Phó Trưởng ban

08085679

huongtrattcp@gmail.com

  Bùi Hồng Mạnh Phó Trưởng ban   manhbh@thanhtra.gov.vn

15

VIỆN CHIẾN LƯỢC VÀ KHOA HỌC THANH TRA

Địa chỉ: 17 Cao Bá Quát, Ba Đình, Hà Nội

 

Nguyễn Quốc Văn

Viện Trưởng

0243 7470453

vannq@thanhtra.gov.vn

 

Nguyễn Huy Hoàng

Phó Viện Trưởng

0243 7475765

hoangnnh@issi.gov.vn

 

Cung Phi Hùng

Phó Viện Trưởng

0243 7475683

hungcp@thanhtra.gov.vn

16

BÁO THANH TRA

Địa chỉ: Số 100, Tô Hiệu, Hà Đông, Hà Nội

 

Nguyễn Tuấn Anh

Tổng biên tập

0243 352 7333

anhnguyentuan@thanhtra.gov.vn

 

Đỗ Công Định

Phó Tổng biên tập

0243 350 1887

dinhdc@thanhtra.gov.vn

17 

TẠP CHÍ THANH TRA

Địa chỉ: Số 220, Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội

 

Nguyễn Văn Lương

 Tổng Biên tập 

080 49078

luongnv@thanhtra.gov.vn

 

Đỗ Mạnh Hùng

Phó Tổng biên tập

080 49076

hungdm@thanhtra.gov.vn

 

Trần Đắc Xuyên

Phó Tổng biên tập

080 43224

xuyentd@thanhtra.gov.vn

 

Lê Thế Chiến

Phó Tổng biên tập

08049082

chienlt@thanhtra.gov.vn

 18

TRƯỜNG CÁN BỘ THANH TRA

Địa chỉ: Đường 69, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

 

Vũ Văn Chiến

Hiệu trưởng

0243 7524199

chienvv@thanhtra.gov.vn

 

Phạm Thị Thu Hiền

Phó Hiệu trưởng

0243 7522096

hienptt@thanhtra.gov.vn

 

Nguyễn Tuấn Khanh

Phó Hiệu trưởng

0243 7522096

khanhnt@thanhtra.gov.vn

19 

TRUNG TÂM THÔNG TIN

Địa chỉ: Trụ sở cơ quan Thanh tra Chính phủ

 

Nguyễn Đức Thắng

Giám đốc

080 48448

thangnd@thanhtra.gov.vn

 

 

VIDEO