Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Báo cáo phục vụ công tác kiểm tra cải cách hành chính của Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ năm 2023

20/12/2023

Ngày 19/12/2023, Thanh tra Chính phủ đã ban hành Báo cáo phục vụ công tác kiểm tra cải cách hành chính của Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ năm 2023.

Toàn văn Báo cáo có tại bản đính kèm:

Tài liệu đính kèm:


VIDEO