Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Kết luận thanh tra việc cấp phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường tại một số tỉnh khu vực phía Nam cung cấp cho Dự án giao thông quan trong quốc gia

22/09/2023

Ngày 22/8/2023, Tổng Thanh tra Chính phủ ban hành Văn bản số 1896/KL-TTCP, Kết luận thanh tra việc cấp phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường tại một số tỉnh khu vực phía Nam cung cấp cho Dự án giao thông quan trong quốc gia.

Toàn văn Kết luận thanh tra có tại bản đính kèm:

Tài liệu đính kèm:


Tin tức liên quan

VIDEO