Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Triệu tập Đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ lần thứ XXIII

17/09/2020

Ngày 11/9, Bí thư Đảng ủy Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái đã ký Quyết định số 111-QĐ/ĐU.22, triệu tập Đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Thanh tra Chính phủ lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 -2025.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thanh tra Chính phủ dự kiến diễn ra trong thời gian 1,5 ngày, cụ thể từ 14h chiều ngày 20/9 đến hết ngày 21/9. Trong đó, Đảng bộ Thanh tra Chính phủ quyết định triệu tập 170 đại biểu về dự Đại hội, gồm 23 đại biểu đương nhiên và 147 đại biểu bầu từ đại hội các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ Thanh tra Chính phủ.

Ban Tổ chức Đại hội yêu cầu, đối với đại biểu về dự Đại hội thực hiện nghiêm túc Quy chế Đại hội; tuân thủ, tham gia đầy đủ chương trình của Đại hội; mang theo Thẻ đảng viên để biểu quyết theo quy định; thực hiện nghiêm túc các biện pháp về phòng, chống dịch Covid-19 như đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn…

Theo dự kiến chương trình, Đại hội Đại biểu Đảng bộ TTCP diễn ra trong hai phiên: Phiên trù bị (chiều ngày 20/9) ngoài các nội dung như, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu; thông qua Chương trình; bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký Đại hội, Thẩm tra tư cách đại biểu. Đại hội sẽ tiến hành trình bày và thảo luận Báo cáo tổng hợp ý kiến trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; trình bày và thảo luận ý kiến góp ý dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Thanh tra Chính phủ…

Phiên chính thức (sáng ngày 21/9), sau phần Diễn văn khai mạc, Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu sẽ là phần trình bày tóm tắt Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ Thanh tra Chính phủ lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025; Báo cáo kiểm điểm của BCH Đảng bộ TTCP nhiệm kỳ 2015 -2020; các đại biểu thảo luận; sau phần thảo luận, Đại hội nghe phát biểu chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương. Đại hội; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ TTCP khóa XXIII, nhiệm kỳ 2020 -2025; tiếp tục thảo luận và công bố kết quả bầu cử BCH Đảng bộ khóa XXIII; lấy phiếu giới thiệu chức danh Bí thư Đảng ủy TTCP khóa XXIII.

Buổi chiều cùng ngày, BCH Đảng bộ Thanh tra Chính phủ họp phiên thứ nhất, sau đó công bố kết quả Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ TTCP lần thứ nhất Khóa XXIII, nhiệm kỳ 2020 -2025; BCH Đảng bộ Thanh tra Chính phủ khóa XXIII, nhiệm kỳ 2020 -2025 ra mắt Đại hội; đồng chí Bí thư Đảng ủy phát biểu nhận nhiệm vụ; tiếp theo chương trình, Đại hội bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 -2025 và kiểm phiếu công bố kết quả. Cuối cùng, Đại hội trình bày, thảo luận, thông qua Nghị quyết và bế mạc Đại hội.


Tin tức liên quan

VIDEO