Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Thông báo Kết luận thanh tra về việc thanh tra theo đơn tố cáo một số nội dung của Dự án tuyến đường sắt đô thị thí điểm thành phố Hà Nội, Nhổn - ga Hà Nội

25/11/2020

Ngày 20/11/2020, Thanh tra Chính phủ đã có Thông báo Kết luận số 2020/TB-TTCP về việc thanh tra theo đơn tố cáo một số nội dung của Dự án tuyến đường sắt đô thị thí điểm thành phố Hà Nội, Nhổn - ga Hà Nội.

Toàn văn Thông báo Kết luận có tại bản đính kèm:

Tài liệu đính kèm:


VIDEO