Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Thanh tra Chính phủ tổ chức Tọa đàm chúc mừng Ngày Pháp luật Việt Nam

10/11/2023

Ngày 9/11, tại Hà Nội, Thanh tra Chính phủ tổ chức buổi gặp mặt truyền thống chào mừng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2023 và tọa đàm “Đưa Luật Thanh tra 2022 vào cuộc sống”. Tọa đàm do Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Dương Quốc Huy chủ trì.

Phát biểu khai mạc tọa đàm, Phó Tổng Thanh tra Dương Quốc Huy thay mặt lãnh đạo Thanh tra Chính phủ (TTCP) chúc mừng các cán bộ làm công tác pháp chế sức khỏe và thành đạt, chúc cho công tác pháp chế nói chung và công tác pháp chế của cơ quan TTCP nói riêng ngày càng pháp triển.

Ngày Pháp luật Việt Nam (9/11) là ngày nhằm tôn vinh Hiến pháp pháp luật; nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành Hiến pháp, pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức cơ quan TTCP nói riêng và của nhân dân nói chung; ghi nhận và tôn vinh những người làm công tác pháp chế.

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Dương Quốc Huy cho rằng, hưởng ứng Ngày Pháp luật là bằng những hành động, việc làm cụ thể, thường xuyên nhằm tạo ra chuyển biến căn bản, toàn diện và bền vững trong ý thức tự giác tuân thủ, chấp hành Hiến pháp và pháp luật; gắn với công tác thi hành và bảo vệ pháp luật, phát huy dân chủ, xây dựng Nhà nước pháp quyền, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Phó Tổng Thanh tra Dương Quốc Huy đánh giá cao vai trò của Vụ Pháp chế trong tham mưu, giúp lãnh đạo TTCP triển khai các hoạt động pháp chế như: xây dựng, tuyên truyền, phổ biến pháp luật; thẩm định văn bản, rà soát, hệ thống hóa pháp luật; kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật; theo dõi kiểm tra thi hành pháp luật….

Đồng thời, cũng ghi nhận những đóng góp của Vụ Pháp chế và sự phối hợp của các cục, vụ, đơn vị, sự phối hợp của các cơ quan trong việc triển khai thực hiện hiệu quả công tác pháp chế của cơ quan.

Phó Tổng Thanh tra Dương Quốc Huy yêu cầu, trong thời gian tới, Vụ Pháp chế cần tiếp tục tham mưu thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao; tập trung làm tốt Hội nghị phổ biến, quán triệt Luật Thanh tra và các nghị định hướng dẫn thi hành; tiếp tục tham mưu hoàn thiện dự thảo Nghị định về thanh tra chuyên ngành; xây dựng và trình ký ban hành các thông tư quy định về nghiệp vụ thanh tra, bảo đảm phù hợp với Luật Thanh tra và yêu cầu thực tiễn; xây dựng báo cáo theo dõi thi hành pháp luật về trách nhiệm của người đúng đầu trong công tác tiếp công dân; báo cáo tổng kết Chỉ thị 10/CT-TTg, tổng kết Chỉ thị 20/CT-TTg. Đồng thời xây dựng các dự thảo kế hoạch công tác pháp chế năm 2024 với nhiệm vụ trong tâm bám sát vào chương trình công tác của TTCP.


VIDEO