Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Hội nghị Đại biểu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan Thanh tra Chính phủ

16/01/2023

Ngày 13/01, tại Hà Nội, Thanh tra Chính phủ tổ chức Hội nghị đại biểu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động năm 2022, dưới sự chủ trì của đồng chí Đoàn Hồng Phong, Tổng Thanh tra Chính phủ; Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Đặng Công Huẩn và Chủ tịch Công đoàn Thanh tra Chính phủ Vũ Hồng Khánh. Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Đông, Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Viên chức Việt Nam.

Tại Hội nghị, báo cáo tổng kết công tác phong trào thi đua cho thấy, năm 2022, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan TTCP thực hiện phong trào thi đua với chủ đề “Xiết chặt kỷ cương, tăng cường hiệu quả thanh tra, thích ứng an toàn trong tình hình mới” và phong trào thi đua do Công đoàn Viên chức Việt Nam phát động với chủ đề “Nâng cao chất lượng tham mưu, phục vụ; tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, vượt mọi khó khăn, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ, nghị quyết đại hội công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2018 -2023”.

Trong năm 2022, Công đoàn TTCP đã nghiêm chỉnh thực hiện chỉ đạo của Đảng uỷ, lãnh đạo TTCP và Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19, góp phần ngăn chặn kịp thời dịch bệnh trong toàn cơ quan; phát động phong trào thi đua, vận động quyên góp tiền, vật chất ủng hộ, hỗ trợ địa phương, đóng góp quỹ vắc xin và hỗ trợ công chức, viên chức, người lao động cơ quan TTCP có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn do dịch bệnh gây ra…

Các hoạt động Công đoàn và phong trào công chức, viên chức cơ quan TTCP đều có sự quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện và ủng hộ của Đảng ủy, lãnh đạo TTCP, sự phối hợp của thủ trưởng các đơn vị thuộc TTCP, các hoạt động của Công đoàn đã tạo không khí sôi nổi và được cán bộ, công chức, lao động nhiệt tình tham gia và thực hiện có hiệu quả.

Cũng tại hội nghị, Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2021-2022 đã báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 và chương trình công tác năm 2023. Theo đó, trong nhiệm kỳ qua, Ban Thanh tra nhân dân Cơ quan TTCP đã phối hợp với các đơn vị thuộc TTCP thông qua hoạt động giám sát của thành viên Ban Thanh tra nhân dân được phân công tại các đơn vị, có nhiều cố gắng, khắc phục khó khăn về thời gian, phương tiện, cơ sở vật chất, đã hoàn thành tốt  chức trách, nhiệm vụ của ban trên các mặt công tác. Chấp hành nghiêm quy định về lề lối làm việc, chế độ thông tin, báo cáo định kỳ

Tham gia thảo luận tại hội nghị, các ý kiến phát biểu đều nhất trí với các báo cáo đã trình bày. Bên cạnh đó, đánh giá cao nỗ lực trong công tác năm 2022 của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Cơ quan TTCP góp phần vào việc hoàn thành chương trình, kế hoạch công tác của TTCP và toàn ngành Thanh tra.

Thay mặt Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Viên chức Việt Nam Nguyễn Văn Đông đã chúc mừng những thành tích mà Công đoàn TTCP đã đạt được trong năm 2022. Đồng thời nhấn mạnh, năm 2022, dù trong bối cảnh diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh COVID-19 nhưng TTCP đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, hướng dẫn ngành Thanh tra hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Những thành tích đó có sự đóng góp không nhỏ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên Công đoàn TTCP.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Tổng TTCP Đoàn Hồng Phong đã biểu dương và đánh giá cao những kết quả, đóng góp của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Cơ quan TTCP trong năm 2022 góp phần vào kết quả chung của toàn ngành. 

Tổng TTCP Đoàn Hồng Phong nhấn mạnh, năm 2023 là năm bản lề thực hiện các mục tiêu của Kế hoạch Phát triển kinh tế- xã hội 5 năm 2021-2025, dự báo tình hình năm 2023 tiếp tục còn nhiều khó khăn, thách thức. Để góp phần thực hiện thắng lợi các nghị quyết, chương trình công tác của Chính phủ theo tinh thần “Đoàn kết, kỷ cương, bản lĩnh, linh hoạt, đổi mới, sáng tạo, kịp thời, hiệu quả”, TTCP cần tiếp tục đoàn kết, bản lĩnh, đổi mới, quyết tâm, quyết liệt phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao cho.

Trong đó, cần tập trung vào 7 nhóm nội dung chính như bám sát định hướng chương trình thanh tra năm 2023, yêu cầu, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và tình hình thực tế để triển khai thực hiện kế hoạch thanh tra và nhiệm vụ được giao đột xuất, bảo đảm phù hợp, hiệu quả; tham mưu thực hiện nghiêm các chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà nước, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC). Tập trung tham mưu giải quyết dứt điểm các vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài; thực hiện tốt các nhiệm vụ được Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao về công tác PCTN, tiêu cực.

Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành một cách nhịp nhàng, chặt chẽ, ăn khớp để công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết KNTC và PCTN, tiêu cực ngày càng hiệu lực, hiệu quả; tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức, bộ máy nâng cao chất lượng hoạt động, giữ gìn kỷ luật, kỷ cương theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Thủ trưởng, người đứng đầu các đơn vị phải gương mẫu, là hạt nhân đoàn kết của đơn vị. Coi trọng công tác quản lý, kiểm tra, đánh giá cán bộ, nhất là công tác đoàn, tổ công tác tại các bộ, ngành, địa phương. Kiên quyết không để xảy ra tình trạng phiền hà hay vi phạm quy định, quy chế.

Công đoàn tiếp tục nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan; thường xuyên nắm bắt tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của công chức, viên chức, người lao động để xử lý kịp thời các khó khăn, vướng mắc.

Tại hội nghị, TTCP đã công bố quyết định và trao khen thưởng cho các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2022.

 


VIDEO