Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri gửi trước kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV

09/06/2021

Ngày 07/6/2021, Thanh tra Chính phủ đã có Văn bản về việc giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri gửi trước kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV.

Toàn văn Văn bản có tại bản đính kèm:

Tài liệu đính kèm:


VIDEO