Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Chi bộ Vụ III tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020-2022

20/07/2020

Thực hiện quy định của Điều lệ Đảng và Kế hoạch số 150-KH/ĐU.22 ngày 04/12/2019 của Đảng ủy Thanh tra Chính phủ về việc tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc, ngày 20/7, Chi bộ Vụ III, Thanh tra Chính phủ tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022. Đồng chí Hoàng Thái Dương, Phó Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng, Cục Phòng, chống tham nhũng, Thanh tra Chính phủ dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

​Nhiệm kỳ 2017-2020, được sự quan tâm lãnh đạo của Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo TTCP, đảng viên trong Chi bộ Vụ III đã đoàn kết, nhất trí, nỗ lực phấn đấu khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, Chi ủy Chi bộ thường xuyên quan tâm, giáo dục, rèn luyện, quản lý và kiểm tra công tác đảng viên.

Bên cạnh đó, Ban Chi ủy thường xuyên nâng cao chất lượng đảng viên gắn với việc nâng cao trách nhiệm nêu gương; không ngừng nâng cao chất lượng công tác bảo vệ chính trị nội bộ, quan tâm xây dựng đội ngũ công chức làm công tác thanh tra “vừa hồng, vừa chuyên, trong sáng, gương mẫu, khiêm tốn, chân thành, cầu thị, nói đi đôi với làm”, đáp ứng yêu cầu công tác trong tình hình mới.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, nhiệm kỳ 2017-2020, Chi bộ Vụ III vẫn còn những thiếu sót, khuyết điểm, như: Công tác giáo dục chính trị tư tưởng tuy đã được chú trọng thực hiện thường xuyên trong các đợt sinh hoạt đảng nhưng chưa có giải pháp tốt để đạt hiệu quả cao; nội dung sinh hoạt Chi bộ tuy đã được đổi mới song chưa nhiều, còn có đảng viên chưa mạnh dạn phát biểu trong sinh hoạt Chi bộ; một số hoạt động về phong trào, văn hóa, thể thao của các tổ chức đoàn thể còn có đoàn viên, hội viên tham gia chưa tích cực.

Phát huy kết quả đạt được của nhiệm kỳ qua, khắc phục những hạn chế tồn tại, nhiệm kỳ 2020-2022, Chi bộ Vụ III tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên vững vàng về phẩm chất chính trị, có phong cách làm việc khoa học, có đạo đức, lối sống lành mạnh. Phấn đấu hàng năm là tập thể lao động xuất sắc; có nhiều công chức, đảng viên tiêu biểu được khen thưởng, 100% cán bộ, đảng viên trong Chi bộ đạt danh hiệu lao động tiên tiến.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Hoàng Thái Dương, Phó Bí thư Đảng ủy đánh giá cao công tác chuẩn bị đại hội cũng như ghi nhận những kết quả hoạt động của Chi bộ Vụ III trong nhiệm kỳ qua. Phó Bí thư Đảng ủy khẳng định, báo cáo kết quả nhiệm kỳ 2017-2020 được chuẩn bị khá toàn diện, đánh giá đúng tình hình hoạt động của chi bộ, trong đó nêu đầy đủ các nội dung về lãnh đạo chính trị tư tưởng, công tác xây dựng đảng, công tác kiểm tra kiểm tra giám sát của Chi bộ.

Về nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới, đồng chí Hoàng Thái Dương yêu cầu, Chi bộ Vụ III mà cụ thể là các đồng chí trong Ban Chi ủy cần phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất trong phân công, phân nhiệm, trong công tác phối hợp với Lãnh đạo đơn vị; thực hiện tốt hơn nữa nguyên tắc Đảng trong lãnh đạo, chỉ đạo; công tác phê bình và tự phê bình phải lấy sự đúng đắn để làm, quyết tâm đấu tranh với những hành vi sai trái; phát huy những mặt tốt, khắc phục những tồn tại khuyết điểm, hạn chế, coi trọng việc giáo dục chính trị tư tưởng, nêu cao tính tiên phong, gương mẫu, ý thức trách nhiệm người cán bộ, đảng viên để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
 

Tại Đại hội, các đại biểu đã bỏ phiếu bầu Ban Chi ủy, Chi bộ Vụ III nhiệm kỳ 2020 - 2022 gồm 03 đồng chí; bầu đồng chí Lê Hồng Lĩnh làm Bí thư Chi bộ; bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Thanh tra Chính phủ nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 07 đồng chí./.


VIDEO