Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Đoàn Giám sát Ủy ban Thường vụ Quốc hội làm việc với Thanh tra Chính phủ

31/03/2022

Ngày 31/3, Đoàn Giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV do Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Trưởng đoàn Giám sát đã có buổi làm việc với Thanh tra Chính phủ về việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC) từ ngày 1/7/2016 đến ngày 1/7/2021. Tham dự buổi làm việc có Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong, Trưởng Ban Dân nguyện Dương Thanh Bình cùng các Phó Tổng Thanh tra: Trần Ngọc Liêm, Trần Văn Minh, Đặng Công Huẩn.

Báo cáo tại buổi làm việc, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm cho biết, trong những năm qua, việc thể chế hóa đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước về công tác tiếp dân, giải quyết KNTC luôn được Chính phủ quan tâm, thực hiện nghiêm túc. Hằng năm, Chính phủ đều có báo cáo trình Quốc hội giám sát, định kỳ hàng quý Chính phủ đều xem xét báo cáo của Thanh tra Chính phủ về kết quả tiếp công dân, giải quyết KNTC và có nghị quyết lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện.

Về công tác tiếp dân, các cơ quan hành chính các cấp tiếp nhận 2.204.138 đơn các loại, trong đó có 372.000 đơn KN, 173.914 đơn TC, 1.632.839 đơn kiến nghị, phản ảnh có 1.299.268 đơn đủ điều kiện xử lý.

Về công tác quản lý nhà nước về tiếp dân, giải quyết KNTC đã quán triệt, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả chủ trương, chính sách, pháp luật về tiếp dân, giải quyết KNTC với theo tinh thần xây dựng Chính phủ kiến tạo phát triển, liêm chính, hành động quyết liệt phục vụ nhân dân; xác định công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC là nhiệm vụ chính trị quan trọng, là trách nhiệm đối với nhân dân.

Đối với việc thực hiện rà soát, giải quyết đối với các vụ việc KNTC tồn đọng, phức tạp, kéo dài, Tổ Công tác của Thủ tướng Chính phủ đã trực tiếp kiểm tra tại 10 tỉnh, thành phố, chỉ đạo giải quyết 24/35 vụ việc (11 vụ việc đã tổ chức thực hiện, giải quyết xong, đạt 48%).

Kết quả giải quyết đối với các vụ việc KNTC do các cơ quan của Quốc hội chuyển đến. Trong kỳ báo cáo đã xem xét, xử lý, giải quyết 1.937/1.963 (đạt 98,68%) vụ việc KNTC, kiến nghị, phản ánh do các cơ quan của Quốc hội chuyển đến.

Tuy nhiên, trong công tác tiếp dân, giải quyết KNTC vẫn tồn tại, hạn chế như:  Một số bộ, ngành, địa phương chưa thực hiện tốt việc tiếp dân định kỳ của người đứng đâu, chưa gắn việc tiếp dân với đối thoại giải quyết KNTC. Trình độ, năng lực, kỹ năng cùa một số cán bộ còn hạn chế, chưa nắm bắt và áp dụng đúng pháp luật; tham mưu giải quyết vụ việc còn sai sót; chất lượng, hiệu quả công tác tiếp dân chưa cao; công tác xử lý đơn, giải quyết KNTC còn chậm, thực hiện không đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục. Một số địa phương chưa chú trọng đến công tác tuyên truyền, vận động, hòa giải ngay từ khi vụ việc mới phát sinh. Việc tổ chức thực hiện quyết định giải quyết tuy có nhiều chuyển biến tích cực nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu, chấp hành chưa nghiêm. Hiệu quả công tác thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về tiếp công dân, KNTC còn hạn chế.

Trong thời gian tới, các cấp, các ngành chấn chỉnh những tồn tại, yếu kém trong quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, đặc biệt là các lĩnh vực dễ phát sinh KNTC; tiếp tục thực hiện có hiệu quả chính sách, pháp luật về tiếp dân, giải quyết KNTC. Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các cấp ủy, chính quyên đối với công tác tiếp dân, đối thoại trực tiếp với công dân.

Tại buổi làm việc, Đoàn Giám sát cơ bản đồng ý với báo cáo kết quả thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết KNTC giai đoạn 2016-2021. Các thành viên Đoàn Giám sát đề nghị TTCP tiếp tục đánh giá cụ thể hơn về chất lượng các văn bản quy phạm pháp luật về công tác tiếp dân, giải quyết KNTC đã ban hành; báo cáo rõ ràng hơn các kết quả đạt được cũng như những khó khăn, vướng mắc, các nguyên nhân khách quan, chủ quan trong thực hiện các Luật liên quan cũng như các số liệu về tiếp dân, giải quyết KNTC…

Kết luận nội dung làm việc, Phó Chủ tịch Quốc hội, Trưởng đoàn Giám sát Trần Quang Phương đánh giá cao nỗ lực làm việc của Đoàn Giám sát, của TTCP và các đại biểu có nhiều ý kiến tâm huyết đối với những vấn đề liên quan đến tiếp dân, giải quyết KNTC. Các ý kiến của các đại biểu đã cung cấp thêm nhiều danh mục, số liệu nhằm giúp Đoàn Giám sát đánh giá khách quan về công tác tiếp dân, giải quyết KNTC; TTCP đã chuẩn bị báo cáo chu đáo, đầy đủ, kỹ lưỡng, bám sát đề cương, nêu và làm rõ được nhiều vấn đề đoàn giám sát quan tâm…

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị TTCP chỉ đạo các cơ quan có liên quan tiếp tục rà soát, tiếp thu các ý kiến để hoàn thiện báo cáo gửi Đoàn Giám sát trước khi trình Quốc hội, trong đó lưu ý làm rõ chất lượng các văn bản đã ban hành; bổ sung các số liệu còn thiếu. Đồng thời, báo cáo cần đánh giá thêm về nguyên nhân vụ việc phức tạp kéo dài, chỉ rõ trách nhiệm của cá nhân, tập thể, nêu cụ thể cách thức giải quyết các vụ việc KNTC trọng điểm.

Cuối cùng, Thượng tướng Trần Quang Phương đề nghị TTCP tiếp thu đầy đủ các ý kiến của các đại biểu hoàn thiện báo cáo Đoàn giám sát để báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong thời gian tới.

 


VIDEO