Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Xây dựng Báo cáo tổng kết 10 năm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

08/06/2022

Ngày 03/6/2022, Thanh tra Chính phủ đã có Văn bản số 843/TTCP-C.IV về việc xây dựng Báo cáo tổng kết 10 năm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Toàn văn Văn bản có tại bản đính kèm:

Tài liệu đính kèm:


Tin tức liên quan

VIDEO