Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Vụ Kế hoạch – Tổng hợp tổng kết công tác năm 2022

19/12/2022

Ngày 19/12, tại trụ sở cơ quan Thanh tra Chính phủ, Vụ Kế hoạch – Tổng hợp tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023. Tham dự hội nghị có đại diện Vụ Tổ chức Cán bộ, Thanh tra Chính phủ cùng toàn thể công chức Vụ Kế hoạch – Tổng hợp.

Báo cáo đánh giá kết quả công tác cho thấy, năm 2022, mặc dù có nhiều nhiệm vụ đột xuất và số lượng biên chế có hạn nhưng tập thể Vụ Kế hoạch – Tổng hợp đã đoàn kết, nhất trí, chủ động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Cụ thể, tập thể công chức Vụ luôn có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, có tinh thần đoàn kết sáng tạo, Lãnh đạo vụ luôn gương mẫu trong chỉ đạo, điều hành, phân công nhiệm vụ dựa trên năng lực sở trường của từng công chức, nắm bắt và giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc, bảo đảm công khai, minh bạch, dân chủ và đúng quy định. Công chức trong vụ luôn chủ động, có trách nhiệm cao với công việc, bám sát sự lãnh đạo chỉ đạo của Lãnh đao TTCP để thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, trong năm 2022, bên cạnh những nhiệm vụ thường xuyên, Vụ Kế hoạch – Tổng hợp được giao chủ trì, phối hợp với các đơn vị thực hiện nhiều nhiệm vụ đột xuất khó, phạm vi rộng, tính chất khó... tuy nhiệm Vụ đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Cụ thể, Vụ đã chủ động xây dựng dự thảo định hướng chương trình thanh tra của ngành Thanh tra trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; hướng dẫn thanh tra bộ, ngành, địa phương xây dựng kế hoạch thanh tra hàng năm và thực hiện triển khai một cách chủ động, linh hoạt, hiệu quả.

Công tác tham mưu, tổng hợp có nhiều giải pháp để phấn đấu hoàn thành chương trình kế hoạch công tác, đảm bảo chất lượng, tiến độ trong điều kiện khối lượng công việc phát sinh lớn, nhiều nhiệm vụ phức tạp, số liệu kéo dài trong nhiều năm; việc phối hợp với các đơn vị liên quan ngày càng được chủ động, đổi mới, hiệu quả; việc đôn độc thực hiện chế độ thông tin báo cáo ngày càng được quan tâm.

Đồng thời, Vụ cũng chủ động tham mưu lãnh đạo Thanh tra Chính phủ thực hiện tốt công tác quản lý tài chính, tài sản của cơ quan; giám sát chặt chẽ và hướng dẫn việc thực hiện chế độ chi tiêu tài chính thống nhất theo quy định hiện hành. Trong năm, Vụ đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị tham mưu Tổng Thanh tra Chính phủ ban hành 02 quy định, quy chế nội bộ, trong đó nổi bật là Quyết định 465/QĐ-TTCP ngày 29/11/2022 ban hành quy chế quản lý tổ chức hoạt động Đoàn thanh tra của Tổng Thanh tra Chính phủ.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Đăng Vinh, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tổng hợp  khẳng định, trong năm 2022 Vụ đã cơ bản hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Mặc dù có nhiều nhiệm vụ đột xuất, khó, mới như chủ trì, phối hợp với các cục, vụ, đơn vị chuẩn bị nội dung, báo cáo phục vụ đoàn kiểm tra, giám sát của Ban chỉ đạo Trung ương về PCTN, TC; của Quốc hội, của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương; phục vụ trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV của Thủ tướng Chính phủ và của Tổng Thanh tra Chính phủ. Bên cạnh đó, Vụ đã có nhiều đổi mới, nhất là công tác đảm bảo tài chính cho TTCP; công tác tổng hợp, công tác kế hoạch cũng như công tác tài chính luôn được đảm bảo.

Về nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, đồng chí Trần Đăng Vinh cho rằng, việc phân bổ tài chính cho đơn vị cấp 3 cần được thực hiện chặt chẽ, bài bản, khoa học hơn nữa; công tác theo dõi tiến độ thực hiện nhiệm vụ của các Đoàn thanh tra cần đi vào nề nếp; tiếp tục triển khai theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch thanh tra năm 2023 của TTCP; xây dựng triển khai Kế hoạch nắm tình hình, thu thập thông tin tham mưu xây dựng định hướng chương trình thanh tra của toàn ngành Thanh tra và TTCP; theo dõi, đôn đốc các đơn vị thực hiện nghiêm túc quy định về chế độ thông tin báo cáo; xây dựng và phân bổ dự toán NSNN hàng năm cho đoan vị dự toán cấp 3; thực hiện công khai ngân sách nhà nước hàng năm theo quy định.v.v.

 


VIDEO