Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Vụ Hợp tác Quốc tế tổng kết công tác năm 2017

25/12/2017

Ngày 25/12, Vụ Hợp tác Quốc tế đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018. Phó Tổng Thanh tra Nguyễn Văn Thanh dự và chỉ đạo tại Hội nghị.

Trong năm 2017, lãnh đạo Vụ Hợp tác Quốc tế đã tập trung chỉ đạo, điều hành các hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ của Vụ. Lãnh đạo, công chức của Vụ đã nỗ lực, quyết tâm phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao, đảm bảo thực hiện các hoạt động theo đúng chương trình, kế hoạch và tiến độ đề ra, với nhiều kết quả đáng ghi nhận. Về hoạt động hợp tác song phương, Vụ chủ động vận động, phối hợp với Bộ Nội vụ và Truyền Thông Nhật Bản JICA tiếp tục xem xét, xây dựng và tài trợ chương trình hợp tác và đào tạo xây dựng và tăng cường năng lực thanh tra hành chính và đánh giá hành chính cho cán bộ ngành thanh tra giai đoạn 2018 – 2020. Về hoạt động hợp tác đa phương, Vụ đã tham mưu lãnh đạo TTCP hoàn thành trọng trách của Chủ tịch Nhóm công tác về Chống tham nhũng và đảm bảo minh bạch của APEC (ACTWG), đăng cai tổ chức thành công các hoạt động của ACTWG bên lề SOM1 và SOM3. Tất các các hoạt động chính của ACTWG trong năm 2017 đã được TTCP tổ chức, điều hành có trọng điểm về chủ đề, nội dung, đảm bảo đạt đồng thuận về các văn bản kết quả và tạo ấn tượng tốt về công tác lễ tân, hậu cần, sự chu đáo của nền kinh tế chủ nhà. Ngoài ra, việc triển khai Đề án tăng cường quản lý, tuyên truyền và sử dụng kết quả đầu ra của hoạt động hợp tác quốc tế của TTCP theo đúng kế hoạch năm, đóng góp nhất định vào công tác tăng cường nhận thức, nâng cao năng lực của cán bộ ngành Thanh tra, cũng như làm tốt công tác thông tin tuyên truyền đối ngoại…
Phát biểu tại Hội nghị, Phó Tổng Thanh tra Nguyễn Văn Thanh ghi nhận và đánh kết quả công tác của Vụ Hợp tác Quốc tế trong năm 2018. Đặc biệt là việc hoàn thành tốt trọng trách mà TTCP đảm nhận vai trò Chủ tịch ACTWG.
 


Về nhiệm vụ năm 2018, Phó Tổng Thanh tra Nguyễn Văn Thanh đề nghị Vụ Hợp tác Quốc tế tiếp tục nỗ lực phát huy mọi nguồn lực để hoàn thành nhiệm vụ được giao theo chương trình, kế hoạch đề ra. Chủ động hơn nữa tổ chức hoạt động kế hoạch chương trình, nội dung các dự án hợp tác với nước ngoài và đối tác trong nước; tiếp tục chú trọng việc củng cố, tăng cường các quan hệ hợp tác đã thiết lập từ trước, nhất là các đối tác truyền thống, nâng cao chất lượng thực hiện hiệu quả các thảo thuận đã ký kết, học hỏi kinh nghiệm thực tiễn tốt, kỹ năng chuyên môn tốt của các đối tác song phương để tuyên truyền, phổ biến trong ngành Thanh tra; tranh thủ sự hỗ trợ của nước ngoài để đào tạo, tăng cường năng lực cho cán bộ ngành thanh tra; nghiên cứu mở rộng quan hệ hợp tác với đối tác ở các nước có trình độ phát triển cao và các nước trong khu vực

Phó Tổng Thanh tra cũng đề nghị Vụ Hợp tác Quốc tế cần phối hợp tốt hơn nữa với các cục, vụ, đơn vị trong TTCP trong các hoạt động hợp tác quốc tế do Vụ chủ trì hoặc trong các hoạt động quốc tế do các cục, vụ, đơn vị chủ trì./.

VIDEO