Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Văn phòng Thanh tra Chính phủ tổng kết công tác năm 2020

16/12/2020

Ngày 16/12, Văn phòng Thanh tra Chính phủ tổ chức tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021. Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm dự và phát biểu chỉ đạo.

Báo cáo cho thấy, năm 2020 là năm diễn ra nhiều sự kiện lớn của Thanh tra Chính phủ (TTCP) cũng như ngành Thanh tra và bị ảnh hưởng của dịch, bệnh COVID-19 nên việc thực thi các nhiệm vụ của Văn phòng ít nhiều chịu ảnh hưởng. Nhưng với sự quyết tâm, đồng lòng của Lãnh đạo và công chức, người lao động, tập thể Văn phòng đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Cụ thể, công tác xây dựng thể chế được quan tâm, xây dựng có chất lượng, áp dụng thực tiễn, như: Ban hành Quyết định công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực tổ chức cán bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của TTCP về việc điều động, luân chuyển, biệt phái; ban hành Quyết định thành lập Ban chỉ đạo CCHC của TTCP; tham gia Tổ Biên tập xây dựng Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Danh mục Bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

Công tác hành chính, văn thư, lưu trữ đáp ứng được yêu cầu chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo, trong đó, là đầu mối thực hiện nhiệm vụ theo Quy chế cập nhật thông tin, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao cho TTCP.

Cùng với đó, công tác tham mưu tổng hợp, cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính có nhiều cố gắng, chất lượng được nâng lên. Tham mưu thực hiện chức năng là đầu mối giao dịch, liên hệ với Thanh tra các Bộ, ngành, địa phương phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo TTCP.Tham mưu thực hiện việc theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, tổng hợp tình hình thực hiện công tác Bảo vệ Bí mật nhà nước trong toàn ngành Thanh tra. Xây dựng báo cáo sơ kết năm 2020 của cơ quan TTCP gửi Bộ Công an.

Trong năm 2020, công tác quản trị đã đi vào ổn định đảm bảo chất lượng, đáp ứng yêu cầu, ngày càng phục vụ tốt hơn. Công tác mua sắm đảm bảo đúng chính sách, chế độ và tiết kiệm. Công tác tài vụ đã bám sát kế hoạch ngân sách được duyệt, chủ động tham mưu đảm bảo kịp thời phục vụ việc thực hiện nhiệm vụ của cơ quan.

Đáng lưu ý, công tác tham mưu Lãnh đạo TTCP với vai trò là Thường trực Tổ Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 được thực hiện hiệu quả, chủ động, bám sát tình hình dịch, bệnh trong nước và các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; góp phần vào việc cơ quan TTCP không có trường hợp lây nhiễm bệnh tại cộng đồng.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao những nỗ lực của tập thể công chức, người lao động Văn phòng TTCP trong năm 2020 đã cơ bản hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trên các mặt công tác: Hành chính, văn thư, tổng hợp; cải cách thủ tục hành chính; quản lý dự án; tài vụ, kế toán; quản trị… Đặc biệt, công chức, người lao động của Văn phòng trụ sở phía nam luôn giữ được nếp truyền thống tận tụy trách nhiệm, phục vụ tốt các cuộc làm việc của lãnh đạo TTCP và các đoàn thanh tra.

Đáng lưu ý, trong năm 2020, tập thể lãnh đạo, công chức, viên chức, người lao động của Văn phòng TTCP nội bộ đoàn kết, phát huy tinh thần trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm cũng chỉ ra một số hạn chế như: Công tác quản trị phương tiện tuy đã phục vụ theo hướng ngày một chuyên nghiệp hơn nhưng bố trí nhân lực chưa hợp lý; việc chỉ đạo điều hành còn một số hạn chế, thiếu sát sao; việc phối hợp giữa các phòng trong Văn phòng và giữa Văn phòng với các cục, vụ, đơn vị chưa thực sự hiệu quả;

Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2021, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm đề nghị Văn phòng TTCP tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, nghiên cứu giải pháp khắc phục những mặt còn hạn chế, bổ sung vào Kế hoạch công tác năm 2021 một cách cụ thể, chi tiết để triển khai thực hiện từng việc theo từng tháng, quý.

Ngoài ra, Phó Tổng Thanh tra yêu cầu Văn phòng khẩn trương hoàn thành dự án xây dựng Trụ sở Tiếp công dân Trung ương để đưa vào hoạt động trong Quý I/2021; thường xuyên nắm bắt thông tin chỉ đạo của Bộ Y tế và các bộ, ban, ngành có liên quan về tình hình dịch bệnh COVID-19; nhắc nhở, kiểm tra, giám sát các cục, vụ, đơn vị trong công tác phòng tránh dịch bệnh COVID-19; quan tâm việc thực hiện Chính phủ điện tử; củng cố nội bộ, giữ đoàn kết trongg tập thể trong đó nêu cao tính gương mẫu và trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị.

Trên cơ sở kết quả công tác, Văn phòng TTCP đã tiến hành phân loại công chức, người lao động bình xét các danh hiệu thi đua năm 2020 theo đúng quy định của TTCP./.

 


VIDEO