Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Văn phòng Đảng, Đoàn thể

28/01/2022

Văn phòng Đảng, Đoàn thể

Chánh Văn Phòng

         Ông Trịnh Văn Toàn

         ĐT: 08048183

         Email: toantv@thanhtra.gov.vn

Phó Chánh Văn Phòng

       Bà Nguyễn Thị Thanh Tú

       ĐT: 08048122

       Email: tuntt@thanhtra.gov.vn

Phó Chánh Văn Phòng

       Ông Phạm Minh Tuấn

       ĐT: 08049339

       Email: tuanpm@thanhtra.gov.vn


VIDEO