Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Văn bản hướng dẫn Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

26/04/2012

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Cổng thông tin điện tử Thanh tra Chính phủ đăng dự thảo Báo cáo và dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo
Tải Dự thảo Chỉ thị 

Tài liệu đính kèm:


VIDEO