Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Trung tâm Thông tin tổng kết công tác năm 2022

19/12/2022

Ngày 19/12, tại Hà Nội, Trung tâm Thông tin tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022, bàn phương hướng triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023. Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Sỹ Bảy dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Tham dự hội nghị là toàn thể cán bộ, viên chức Trung tâm Thông tin.

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, năm 2022, trên cơ sở các mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra, TTTT đã tham mưu xây dựng Kế hoạch ứng dụng CNTT năm 2023 của Thanh tra Chính phủ; tham mưu ban hành Quyết định số 130/QĐ-TTCP ngày 29/4/2022 về chương trình Chuyển đổi số của TTCP đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; tham mưu triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ Chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030.Bên cạnh đó, TTTT luôn bám sát các nội dung yêu cầu về cải cách hành chính (CCHC) theo Kế hoạch cải cách hành chính năm của Thanh tra Chính phủ, cụ thể hóa bằng những nhiệm vụ cụ thể theo chức năng nhiệm vụ của đơn vị, như: Thực hiện chấm điểm chỉ số CCHC năm 2021 của TTTT; ban hành kế hoạch CCHC năm 2022 của TTTT; báo cáo cải cách hành chính hàng quý, 6 tháng và báo cáo năm 2022.

Về công tác tài chính, TTTT luôn đảm bảo tiến độ và hoàn thành các báo cáo, quyết định tài chính theo quy định. Hoàn thành việc đăng ký danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng năm 2022; xây dựng kế hoạch phát động phong trào thi đua năm 2022; xây dựng báo cáo sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng và báo cáo năm 2022.

Công tác kỹ thuật, công nghệ, TTTT duy trì, đảm bảo hệ thống phần cứng và các ứng dụng CNTT, như: Cổng thông tin điện tử; Hệ thống quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp; Hệ thống báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; Hệ thống Email ngành Thanh tra và Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo hoạt động ổn định 24/24 trong tất cả các ngày. Luôn đảm bảo chất lượng, hiệu quả các phiên truyền hình trực tuyến, các cuộc họp giao ban của lãnh đạo Thanh tra Chính phủ. Lắp đặt, đấu nối thiết bị bảo mật đường truyền hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến do Ban Cơ yếu Chính phủ trang bị để bảo mật các cuộc họp giữa Chính phủ với Thanh tra Chính phủ. Phối hợp với Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin - Ban Cơ yếu Chính phủ cấp mới một số USB Token và SimCA ký số văn bản điện tử trên Hệ thống quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp cho lãnh đạo các cục, vụ, đơn vị mới được bổ nhiệm.

Có thể nói, trong năm 2022, mặc dù số lượng viên chức của đơn vị giảm, khối lượng công việc nhiều nhưng tập thể viên chức TTTT đã khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ theo kế hoạch đã đề ra. Chất lượng công việc về cơ bản đáp ứng tốt cho công tác chỉ đạo, điều hành của các cấp Lãnh đạo Thanh tra Chính phủ và của đơn vị. Tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ về cơ bản đạt mức 100% kế hoạch đã đề ra.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Sỹ Bảy chia sẻ với những khó khăn của TTTT như: khối lượng cộng việc khá lớn, nhân lực so với định biên được giao còn thiếu, công nghệ thông tin luôn đòi hỏi sự đổi mới, phát triển, sáng tạo… Bên cạnh đó, Phó Tổng Thanh tra cũng ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của TTTT vượt qua khó khăn, hạn chế, tồn tại để hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Về phương hướng nhiệm vụ trong năm 2023, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Sỹ Bảy cơ bản đồng tình với nội dung đã nêu trong dự thảo Báo cáo. Phó Tổng Thanh tra đề nghị TTTT khắc phục những hạn chế, tồn tại; tích cực tham gia phối hợp với các đơn vị liên quan, nâng cao trách nhiệm của từng công chức, viên chức trong đơn vị; bám sát các hoạt động của cơ quan Thanh tra Chính phủ và các vụ, cục, đơn vị để cập nhật tin, bài thường xuyên trên Cổng Thông tin điện tử; tiếp tục rà soát, đề xuất với Lãnh đạo Thanh tra Chính phủ giải pháp để nâng cao chất lượng cung cấp thông tin trên Cổng Thông tin điện tử.

Tiếp tục chủ động tham mưu triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo phương án đơn vị sự nghiệp tự chủ; thực hiện tốt công tác quản lý viên chức của đơn vị theo quy định của pháp luật. Tiếp tục duy trì hoạt động thường xuyên và đảm bảo an toàn bảo mật cho hạ tầng kỹ thuật được thông suốt; đảm bảo kết nối internet; kịp thời hỗ trợ, sửa chữa, khắc phục các lỗi hỏng hóc kỹ thuật công nghệ thông tin. Đảm bảo chất lượng hội nghị truyền hình đối với các cuộc họp giao ban tháng, sơ kết, tổng kết, các cuộc họp của lãnh đạo Thanh tra Chính phủ với Chính phủ và các hội nghị khác khi có yêu cầu.


VIDEO