Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái tiếp công dân định kỳ tại TP Hồ Chí Minh

18/10/2020

Ngày 16/10, tại Trụ sở Tiếp công dân Trung ương phía Nam, đồng chí Lê Minh Khái - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ đã có buổi làm việc với cán bộ làm công tác tiếp công dân tại Trụ sở; kiểm tra công tác chuẩn bị, phục vụ kỳ họp thứ 13 Trung ương Đảng khóa XII và kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIV; đồng thời, tổ chức tiếp công dân định kỳ theo quy định của Luật Tiếp công dân.

Theo báo cáo của ông Nguyễn Văn Hòa, Phó Trưởng ban Tiếp công dân, Phụ trách Trụ sở Tiếp công dân tại thành phố Hồ Chí Minh, trong thời gian qua công tác tiếp công dân tại Trụ sở luôn được tập trung giải quyết, qua đó nhận được sợ đồng thuận của địa phương và công dân; tại Trụ sở không có đoàn ở lại qua đêm. Ông Hoà kiến nghị Tổng Thanh tra chỉ đạo, bố trí thành phần cán bộ tiếp dân trong các đoàn thanh tra giải quyết các vụ việc phức tạp, đông người để cùng phối hợp giải quyết hiệu quả, chính xác vụ việc…

Kết luận tại buổi làm việc, Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái đánh giá công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị góp phần làm tình hình khiếu nại tố cáo 9 tháng đầu năm có giảm; yêu cầu Ban Tiếp công dân TW tăng cường công tác tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân tại thành phố Hồ Chí Minh tránh để công dân kéo lên Trung ương thời gian tới để góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn Thủ đô, giảm bớt khó khăn đi lại cho công dân; giao Cục III bố trí cán bộ tiếp dân hợp lý trong thành phần các đoàn thanh tra khiếu nại đông người để phối hợp giải quyết hiệu quả.

Cũng tại Trụ sở Tiếp công dân Trung ương tại thành phố Hồ Chí Minh, Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái đã tổ chức tiếp công dân định kỳ đối với 02 vụ việc: Vụ ông Bùi Văn Ba và bà Bùi Thị Phượng (phường Bình Trưng Đông, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh) và vụ ông Vũ Huy Hoàng (phường 9, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh).

Sau khi nghe trình bày của các công dân, tham khảo ý kiến của các cơ quan hữu quan, Tổng Thanh tra kết luận: Giao UBND thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo cơ quan chức năng xem xét, giải quyết dứt điểm và trả lời công dân theo quy định của pháp luật. Giao Ban Tiếp công dân Trung ương phối hợp với Cục III - Thanh tra Chính phủ theo dõi, đôn đốc UBND thành phố Hồ Chí Minh trong việc giải quyết khiếu nại, kiến nghị của công dân.


VIDEO