Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Tọa đàm sinh hoạt khoa học

21/04/2017

Ngày 21/4, Viện Khoa học Thanh tra tổ chức tọa đàm sinh hoạt khoa học về “Nội dung, phương thức giám sát, đánh giá hoạt động hành chính”. Nguyên Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Tiến Hào, đồng chí Viện trưởng Viện Khoa học Thanh tra Đinh Văn Minh cùng đại diện một số cơ quan và toàn thể viên chức Viện Khoa học Thanh tra dự tọa đàm.

Nêu định hướng một số nội dung thảo luận, trong đó chú trọng tới quan niệm, đặc điểm, nội dung của hoạt động hành chính; quan niệm về giám sát, đánh giá hoạt động hành chính cũng như đặc điểm của giám sát, đánh giá hoạt động hành chính về tính chất, chủ thể, khách thể, đối tượng. Đồng thời, phương thức giám sát, đánh giá hoạt động hành chính và thực trạng nội dung phương thức giám sát hoạt động này ở Việt Nam hiện nay; những hạn chế, vấn đề đặt ra; các giải pháp, kiến nghị nhằm hoàn thiện nội dung giám sát hoạt động hành chính cũng được các đại biểu thảo luận.

Ý kiến đại biểu cho rằng, ở Việt Nam hiện nay có rất nhiều phương thức giám sát hoạt động hành chính, tuy nhiên tính hiệu quả chưa cao, nội dung giám sát còn đan xem chưa được phân định cụ thể.

Bên cạnh đó, để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình hiện nay, các cơ quan thanh tra xác định đổi mới trong đó chuyển dần thanh tra kinh tế trực tiếp sang phương thức đánh giá hành chính. Vì vậy, nội dung, phương thức giám sát cũng cần có sự phân định ở mức độ nhất định để xác định nhiệm vụ trọng tâm của hoạt động giám sát hành chính.

Nguyên Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Tiến Hào cho rằng, giám sát hoạt động hành chính là rất cần thiết nhất là trong công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và PCTN. Song, để đạt được hiệu quả, giám sát hoạt động hành chính cần mang tính độc lập, chánh chồng chéo gây lãng phí nguồn lực. Bên cạnh đó, giám sát hoạt động hành chính thì chủ thể được giám sát, phương pháp giám sát và cách thức phối hợp trong quá trình thực hiện giám sát cũng là những vấn đề cần được lưu ý để mang lại hiệu quả cho hoạt động giám sát hành chính./.
PV

VIDEO