Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Thông báo về việc lựa chọn đối tác liên doanh, liên kết cung cấp dịch vụ đào tạo tại Trường Cán bộ Thanh tra

14/04/2021

Ngày 12/3/2021, Trường Cán bộ Thanh tra đã có văn bản về việc lựa chọn đối tác liên doanh, liên kết cung cấp dịch vụ đào tạo tại Trường Cán bộ Thanh tra.

Toàn văn Văn bản có tại bản đính kèm:

Tài liệu đính kèm:


VIDEO