Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Thông báo KLTT tại Dự án đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng đô thị Bắc Thăng Long - Vân Trì, thành phố Hà Nội

08/12/2015

Ngày ​08/12/2015 Thanh tra Chính phủ ra Thông báo số 3624/TB-TTCP thông báo KLTT Dự án đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng đô thị Bắc Thăng Long - Vân Trì, thành phố Hà Nội.

Toàn văn thông báo có tại văn bản đính kèm:

Tài liệu đính kèm:


Tin tức liên quan

VIDEO