Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Thông báo kết luận thanh tra về việc cấp phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường tại các tính Ninh Bình, Thanh Hóa cung cấp cho dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Mai Sơn - Quốc Lộ 45

12/06/2023

Ngày 9/6/2023, Thanh tra Chính phủ đã ban hành Thông báo kết luận thanh tra về việc cấp phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường tại các tính Ninh Bình, Thanh Hóa cung cấp cho dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Mai Sơn - Quốc Lộ 45.

Toàn văn Thông báo kết luận có tại bản đính kèm:

Tài liệu đính kèm:


Tin tức liên quan

VIDEO