Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Thông báo Kết luận thanh tra trách nhiệm của Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng một số trường Đại học trong việc tổ chức và thực hiện Nghị định 43

02/04/2015

Ngày 31/3/2015, Thanh tra Chính phủ ra thông báo số 619/TB-TTCP thông báo kết luận thanh tra trách nhiệm của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại học Huế, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Trường Đại học Vinh, Trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh trong việc tổ chức và thực hiện Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ.

Toàn văn thông báo có tại văn bản đính kèm:

Tài liệu đính kèm:


Tin tức liên quan

VIDEO