Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Thông báo Kết luận thanh tra tại Trường Đại học Mở thành phố Hồ Chí Minh

06/03/2015

Ngày 04/03/2015 Thanh tra Chính phủ ra Thông báo số 408/TB-TTCP thông báo kết luận thanh tra việc việc thực hiện Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ tại Trường Đại học Mở thành phố Hồ Chí Minh thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo (giai đoạn 2010-2012).

Toàn văn thông báo có tại văn bản đính kèm:

Tài liệu đính kèm:


Tin tức liên quan

VIDEO