Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Thanh tra việc bán nhà theo Nghị định 61/CP tại Hà Nội

23/03/2012

Bộ Xây dựng đã công bố quyết định thanh tra quy trình bán nhà sở hữu nhà nước, thẩm định giá, cấp sổ đỏ và sử dụng tiền bán nhà theo Nghị định 61/CP tại Hà Nội.

Cụ thể, Đoàn Thanh tra sẽ kiểm tra thủ tục hành chính, hồ sơ mua nhà, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và việc tiếp quản quỹ nhà ở thuộc sở hữu nhà nước. Qua đó, nắm bắt tình hình thực tiễn để đẩy nhanh tiến trình bán nhà theo Nghị định 61/CP, đồng thời nghiên cứu đề xuất quy định mới về quản lý nhà, kiểm tra nguồn vốn đã thu đưa về Quỹ Phát triển nhà ở.

Tại Hà Nội, 90% nhà ở thuộc sở hữu nhà nước đã được bán theo Nghị định 61/CP cho người dân, trong đó riêng năm 2011 đã bán 6.300 căn, doanh thu 350 tỷ đồng. Số giấy chứng nhận quyền sở hữu đã cấp là 7.000 căn. Sắp tới, khi chính sách mua nhà sở hữu nhà nước thay đổi, có thể người dân phải mua theo giá mới tính theo giá đất ban hành hằng năm.

 

                                                                         theo Báo Hà Nội Mới 


VIDEO