Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Thanh Hóa: Yêu cầu thực hiện nghiêm kết luận thanh tra về 3 dự án.

14/02/2012

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Trịnh Văn Chiến vừa có ý kiến chỉ đạo yêu cầu Sở Giao thông Vận tải (GTVT), các ngành, các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện nội dung kết luận thanh tra về xây dựng 3 dự án do Sở GTVT làm chủ đầu tư.

​Theo đó, Sở GTVT Thanh Hóa phải tổ chức kiểm điểm nghiêm túc trách nhiệm cá nhân, tập thể đã mắc những khuyết điểm, sai phạm từ đó có biện pháp chấn chỉnh kịp thời công tác quản lý dự án đối với các dự án được giao làm chủ đầu tư; phải đề ra các biện pháp tăng cường công tác quản lý, khắc phục kịp thời những hạn chế, yếu kém trong thẩm định thiết kế, dự toán, nghiệm thu, đánh giá năng lực nhà thầu thi công liên quan đến các dự án mà Thanh tra tỉnh đã kết luận, kiến nghị.

Theo Báo Thanh tra


VIDEO