Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Tập trung thanh tra, kiểm tra lĩnh vực tài nguyên, môi trường

13/02/2012

Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, trong năm 2012, Thanh tra bộ và các đơn vị trực thuộc sẽ tập trung thanh tra, kiểm tra 4 lĩnh vực trọng tâm gồm việc quản lý và sử dụng đất đai; chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường; hoạt động khai thác khoáng sản; khai thác, sử dụng nước và xả nước thải vào nguồn nước

Trong đó, đáng chú ý là Tổng cục Quản lý đất đai sẽ thanh tra việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh. Đồng thời, kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra việc quản lý, sử dụng đất của các tổ chức tại 5 tỉnh, thành phố. Tổng cục Môi trường tập trung thanh tra các đơn vị nhập khẩu phế liệu cũng như việc chấp hành pháp luật bảo vệ môi trường tại 18 tỉnh, thành phố.

Theo: hanoimoi.com.vn


VIDEO