Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Tăng cường thanh tra chất lượng xăng dầu

05/03/2012

Thanh tra Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) cho biết, trong 2 tháng đầu năm, Thanh tra Bộ và các Sở đã tăng cường công tác thanh tra chất lượng xăng dầu và xử phạt kịp thời những đại lý vi phạm.

Tại Đà Nẵng, Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng phối hợp với Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng, Chi cục Quản lý thị trường và Công an kinh tế đã tiến hành thanh tra 16 cơ sở kinh doanh xăng dầu trên địa bàn thành phố, trong đó tiến hành lấy 15 mẫu xăng để trưng cầu giám định lấy mẫu, phân tích các chỉ số trong chất lượng xăng dầu.

Kết quả thanh tra cho thấy, trong số 15 mẫu xăng trưng cầu giám định tại Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng khu vực II có 14 mẫu phù hợp với quy chuẩn Việt Nam (QCVN 01:2009/BKHCN) và 01 mẫu xăng đưa đi giám định trong tháng 2 chưa có kết quả. Thanh tra phát hiện tại 1 cơ sở trong số 07 vòi bơm kiểm tra có 01 cột bơm xăng A92 có sai số + 2,2 % (so với quy định là 0,75 %) là vượt sai số cho phép. Đoàn thanh tra đã tiến hành lập biên bản, niêm phong đình chỉ việc sử dụng cột bơm xăng A92 vi phạm trên và đã chuyển hồ sơ để tiến hành xử lý theo quy định.

Tại Nghệ An, Thanh tra Sở KH&CN tỉnh đã chủ trì phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm kinh tế, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã tiến hành thanh tra 56 cơ sở kinh doanh xăng dầu tại 9 huyện trên địa bàn tỉnh. Đoàn thanh tra đã tập trung thanh tra việc thực hiện pháp luật về đo lường và chất lượng đối với xăng dầu của các doanh nghiệp.
Kết quả thanh tra cho thấy, đa số các doanh nghiệp đã công bố đúng tiêu chuẩn áp dụng đối với mặt hàng này, đoàn thanh tra đã lấy 02 mẫu dầu để thử nghiệm, cũng cho thấy các chỉ tiêu chất lượng đáp ứng yêu cầu. Tuy nhiên, đáng lưu ý là hiện tượng vi phạm pháp luật về đo lường vẫn xảy ra, chủ yếu là vi phạm do sử dụng phương tiện đo quá thời gian định, có mức sai số vượt quá mức giới hạn cho phép, đứt kẹp chì phương tiện đo. Đoàn thanh tra đã lập biên bản vi phạm, Chánh Thanh tra Sở đã ra quyết định xử phạt 06 doanh nghiệp vi phạm với số tiền phạt 71.000.000 đồng, đồng thời niêm phong và buộc kiểm định lại 7 phương tiện đo trước khi đưa vào sử dụng.
Việc thực hiện trên đã nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của các cơ quan nhà nước cấp trên góp phần ngăn chặn, răn đe tình trạng gian lận trong kinh doanh xăng dầu, bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng.
Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre, Hà Tĩnh và Nam Định cũng đã ra Chỉ thị và văn bản chỉ đạo các Sở KH&CN chủ trì phối hợp với Sở Công thương, Công an tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và các cơ quan báo chí, đài phát thanh, truyền hình tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra xăng dầu trên địa bàn về chất lượng xăng dầu, khí hóa lỏng (LPG), yêu cầu kỹ thuật của các phương tiện đo, lấy mẫu tại các địa điểm kiểm tra, của xe bị cháy dở, nơi chủ xe bị cháy mua để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Theo đó, UBND các tỉnh yêu cầu các Sở chuyên ngành, UBND huyện, thị phối hợp tổ chức triển khai tốt chức năng quản lý nhà nước về kinh doanh xăng dầu và LPG; thực hiện công tác giám sát, tổ chức kiểm tra, thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật của tất cả các cơ sở kinh doanh xăng dầu và LPG trên địa bàn và đề xuất biện pháp xử lý kịp thời, nghiêm minh mọi hành vi vi phạm để bảo vệ quyền lợi cho người tiêu dùng. Đồng thời, thông tin công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng về các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm trong kinh doanh xăng dầu và LPG theo quy định của pháp luật.
Bên cạnh đó, UBND các tỉnh cũng nêu rõ các doanh nghiệp, thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, LPG chịu trách nhiệm quản lý chặt chẽ, thường xuyên kiểm tra hệ thống phân phối của mình, đảm bảo các cơ sở sản xuất, kinh doanh tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật về điều kiện kinh doanh, đo lường, chất lượng; về an toàn, phòng chống cháy nổ, an ninh trật tự; vệ sinh an toàn lao động và bảo vệ môi trường. Các cơ sở bán lẻ xăng dầu, LPG thực hiện nghiêm các quy định về điều kiện kinh doanh, an toàn phòng chống cháy nổ; chịu trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin, hướng dẫn việc mua, sử dụng an toàn xăng dầu, LPG cho người tiêu dùng tại các cơ sở kinh doanh trong quá trình sử dụng./.
 

Theo Dangcongsan.vn


VIDEO