Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Quyết định về việc tặng danh hiệu tập thể Lao động tiên tiến cho 02 tập thể cấp phòng thuộc Vụ Giám sát, thẩm định và xử lý sau thanh tra và Cục III

03/03/2021

Ngày 19/01/2021, Thanh tra Chính phủ đã có Quyết định về việc tặng danh hiệu tập thể Lao động tiên tiến cho 02 tập thể cấp phòng thuộc Vụ Giám sát, thẩm định và xử lý sau thanh tra và Cục III.

Toàn văn Quyết định có tại bản đính kèm:

Tài liệu đính kèm:


VIDEO