Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Quyết định về việc tặng Bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ cho 24 tập thể cấp phòng thuộc các cục, vụ, đơn vị Thanh tra Chính phủ

03/03/2021

Ngày 19/01/2021, Thanh tra Chính phủ đã có Quyết định về việc tặng Bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ cho 24 tập thể cấp phòng thuộc các cục, vụ, đơn vị Thanh tra Chính phủ.

Toàn văn Quyết định có tại bản đính kèm:

Tài liệu đính kèm:


VIDEO