Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Quyết định tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua ngành Thanh tra cho 13 cá nhân thuộc Thanh tra Chính phủ

18/01/2022

Ngày 01/11/2022, Thanh tra Chính phủ đã có Quyết định về việc tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua ngành Thanh tra cho 13 cá nhân thuộc Thanh tra Chính phủ đã có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước của ngành Thanh tra từ năm 2019 đến năm 2021.

Toàn văn Quyết định có tại bản đính kèm:

Tài liệu đính kèm:


VIDEO