Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Quận 11, TP Hồ Chí Minh: Tăng cường các giải pháp phòng ngừa tham nhũng từ cơ sở

15/02/2012

Theo Phó Chánh Thanh tra quận 11 Nguyễn Thị Thanh Chung, trong năm 2011, Thanh tra quận đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Phòng chống tham nhũng (PCTN) và các văn bản pháp luật có liên quan cho 778 lượt người tham dự; tham mưu UBND quận giải quyết 1 đơn tố cáo liên quan đến Trưởng phòng Văn hóa thông tin quận; mở 1 cuộc thanh tra trách nhiệm của thủ trưởng trong việc thực hiện pháp luật về PCTN tại 3 đơn vị và UBND 16 phường trong quận.

Tính đến ngày 30/12/2011, đã có 40/40 cơ quan, đơn vị trực thuộc quận xây dựng kế hoạch, chương trình công tác, đặc biệt là công tác tự kiểm tra được tăng cường. 

Qua đó, các cơ quan, đơn vị đã phát hiện 4 vụ tiêu cực, tham nhũng, với tổng số tiền vi phạm là 1,329 tỷ đồng; xử lý 5 cán bộ, công chức (CBCC), trong đó 1 cảnh cáo, 4 khiển trách, phê bình Chủ tịch UBND phường đã để xảy ra tham nhũng, tiêu cực tại đơn vị phụ trách. Đến thời điểm hiện nay, quận 11 đã thu hồi toàn bộ số tiền vi phạm, gồm 1,265 tỷ đồng chiếm dụng của 156 hộ vay vốn Ngân hàng chính sách xã hội, 58 triệu đồng chiếm dụng tiền của 148 người dân mua Bảo hiểm y tế và 6,2 triệu đồng, do CBCC có hành vi tiêu cực, tham nhũng.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện pháp luật về PCTN, còn có những bất cập, chưa phù hợp với tình hình ở cơ sở. Do đó, Thanh tra quận kiến nghị cấp có thẩm quyền bổ sung, sửa đổi quy định việc chuyển đổi vị trí công tác theo hướng không quy định chức danh và thời hạn định kỳ phải chuyển đổi cụ thể mà giao quyền chủ động cho thủ trưởng cơ quan quản lý, sử dụng CBCC có thể chuyển đổi vị trí công tác tùy thuộc vào tình hình thực tế của mỗi cơ quan, đơn vị.

Theo Báo Thanh tra


VIDEO