Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Chiến Bình làm việc với UBND tỉnh Tây Ninh về khiếu nại của công dân huyện Gò Dầu

16/07/2014

Để giải quyết đúng pháp luật đối với khiếu nại của công dân huyện Gò Dầu về quy trình đền bù, thu hồi đất Dự án Khu Liên hợp Công nghiệp-Đô thị-Dịch vụ Phước Đông- Bời Lời (DA), chiều 15/7/2014, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Chiến Bình và Cục trưởng Cục III Võ Văn Đồng đã làm việc với các cơ quan chức năng tỉnh Tây Ninh.

Trong quá trình thực hiện DA có quy mô thu hồi đất là 2850ha do Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam làm chủ đầu tư trên địa bàn 2 huyện Gò Dầu, Trảng Bàng đã phát sinh một số đơn khiếu nại của công dân. Nội dung khiếu nại của công dân cho rằng cơ quan chức năng tỉnh Tây Ninh chưa xác định chính xác vị trí đất nông nghiệp, chưa áp dụng đúng giá hỗ trợ theo Nghị định số 69/2009/NĐ-CP, ngày 13/08/2009 của Chính phủ, cùng một số nội dung tố cáo khác liên quan về chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo địa phương. 
Thay mặt Tổ công tác rà soát của Thanh tra Chính phủ, Phó Cục trưởng Cục III Đỗ Duy Phức cho biết: Tại thời điểm năm 2012 chỉ còn 11/1618 hộ dân thuộc diện thu hồi đất còn khiếu nại. Về cơ bản, quy trình thực hiện DA đã tuân thủ đúng pháp luật, hầu hết quyền lợi của người dân bị thu hồi đất được bảo đảm. Đi sâu phân tích một số vấn đề liên quan, Cục trưởng Cục III Võ Văn Đồng đề nghị cơ quan chức năng tỉnh Tây Ninh cần làm rõ pháp lý liên quan đến vị trí đất nông nghiệp​, tiến độ thi công khu tái định cư, mức hỗ trợ chuyển đổi nghề cho người bị thu hồi đất nhằm thống nhất quan điểm giải quyết và công khai cho công dân hiểu, chấp hành. 
Nhận xét chung về các nội dung khiếu nại của công dân, kết luận buổi làm việc, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Chiến Bình đồng tình với kiến nghị của Cục III là phải làm rõ tất cả quy định pháp luật liên quan đến nội dung mà công dân huyện Gò Dầu khiếu nại, tố cáo đối với DA. Do nhiều nguyên nhân khách quan, chủ quan nên công dân tiếp khiếu vượt cấp thành đoàn đông người. Ngày 7/7/2014, Vụ trưởng Vụ tiếp dân và xử lý đơn thư Nguyễn Hồng Điệp cùng đại diện Ủy Ban kiểm tra Trung ương đã tiếp đại diện các hộ dân tại Trụ sở Tiếp công dân của Trung ương Đảng và Nhà nước. Với mục đích ghi nhận đầy đủ kiến nghị của công dân huyện Gò Dầu để thống nhất hướng giải quyết đúng pháp luật, phù hơp điều kiện kinh tế - xã hội địa phương, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Chiến Bình đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh cần chủ động tiếp công dân khiếu nại đúng tinh thần Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị, Luật Tiếp công dân. Theo kế hoạch, Thanh tra Chính phủ sẽ đồng chủ trì cùng Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh tiếp công dân khiếu nại về DA tại huyện Gò Dầu vào ngày 18/7/2014. Tham gia buổi tiếp công dân sẽ có lãnh đạo Ban Tiếp Công dân Trung ương, đại diện Văn phòng Chính phủ, Cục III, Ban Dân vận Tỉnh ủy Tây Ninh, cùng các cơ quan chức năng, cơ quan dân cử, đoàn thể chính trị - xã hội của địa phương với tinh thần lắng nghe kiến nghị, ghi nhận nội dung khiếu nại của công dân một cách khách quan, công tâm, để sau đó có phương án giải quyết đúng pháp luật, tôn trọng lịch sử, bảo vệ quyền lợi của nhân dân. 
                                                                                        Khoa Giang   

VIDEO