Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Phân loại kỹ các vụ việc

12/06/2012

Đó là yêu cầu được Phó Tổng Thanh tra Lê Thị Thủy đặt ra khi làm việc với lãnh đạo Cục Giải quyết khiếu nại, tố cáo (KN,TC) và thanh tra khu vực III (Cục III) về công tác kiểm tra, rà soát các vụ việc tồn đọng, bức xúc, kéo dài trên địa bàn TP Hồ Chí Minh.

Ông Nguyễn Xuân Nam, Phó Cục trưởng Cục III, Trưởng đoàn thanh tra đã báo cáo kết quả kiểm tra, rà soát các vụ việc KN theo Kế hoạch 319 của Thanh tra Chính phủ, Kế hoạch 321 của Thủ tướng Chính phủ và các vụ công dân KN gay gắt, kéo dài tại Trụ sở Tiếp công dân của T.Ư Đảng và Nhà nước tại TP Hồ Chí Minh; những khó khăn, vướng mắc trong quá trình kiểm tra, rà soát, đề xuất biện pháp để giải quyết dứt điểm các vụ việc tồn đọng, bức xúc kéo dài trên địa bàn TP Hồ Chí Minh. 

Phát biểu chỉ đạo, Phó Tổng Thanh tra Lê Thị Thủy nêu rõ: Trong quá trình kiểm tra, rà soát phải loại trừ các vụ việc trùng lặp; phân loại vụ việc nào thuộc thẩm quyền của TP, vụ việc nào thuộc thẩm quyền của các bộ, ngành Trung ương; vụ việc nào đang xem xét lại, vụ việc nào đã thống nhất với cách giải quyết của TP. 

Do số lượng vụ việc phải kiểm tra, rà soát rất nhiều, Phó Tổng Thanh tra yêu cầu các thành viên trong đoàn thanh tra phải nỗ lực, khẩn trương, bảo đảm chất lượng và thời gian theo kế hoạch đề ra. 
Trên cơ sở kết quả kiểm tra, rà soát, lãnh đạo Thanh tra Chính phủ sẽ làm việc với UBND TP Hồ Chí Minh thống nhất hướng giải quyết cụ thể từng vụ việc, trình Tổng Thanh tra để báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
 
Theo báo thanh tra

VIDEO