Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Trường Cán bộ Thanh tra

23/09/2022

Ngày 21/9, Tổ kiểm tra công tác cải cách hành chính của Thanh tra Chính phủ do ông Ngô Văn Khương, Phó Vụ trưởng, Vụ Tổ chức Cán bộ Thanh tra Chính phủ cùng các thành viên đã thực hiện kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Trường Cán bộ Thanh tra. Ông Vũ Văn Chiến, Hiệu trưởng Trường Cán bộ Thanh tra, ông Nguyễn Viết Thạch, Phó Hiệu trưởng Trường Cán bộ Thanh tra cùng dự cuộc họp.

Báo cáo của Trường Cán bộ Thanh tra về công tác CCHC, nhằm đẩy mạnh công tác CCHC, bên cạnh việc kiên quyết siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, quản lý chặt chẽ số lượng biên chế, số lượng lao động hợp đồng, đẩy mạnh việc xây dựng ý thức, thói quen ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ cho viên chức trong việc thực hiện nhiệm vụ để đảm bảo tối đa hiệu quả, nhà trường xác định công tác CCHC phải: Bám sát nội dung kế hoạch CCHC của Thanh tra Chính phủ và điều kiện Nhà trường, cụ thể: Trách nhiệm của đội ngũ cán bộ quản lý các đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ CCHC; CCHC phải tiến hành đồng bộ các khâu từ xây dựng các quy định, quy chế, thủ tục trong các hoạt động của nhà trường, gắn CCHC với tổ chức sắp xếp vị trí việc làm, xây dựng đội ngũ bộ máy, cán bộ và chế độ quản lý tài sản, tài chính; bố trí, sử dụng hợp lý nguồn nhân lực, cơ sở vật chất hiện có để thực hiện nhiệm vụ CCHC, trong đó chú ý đến hiện đại hóa điều kiện, phương tiện làm việc và xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm trong từng thời điểm, trong cả năm.

Bên cạnh đó, Trường Cán bộ Thanh tra chú trọng việc ứnng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, điều hành góp phần đẩy mạnh hiện đại hóa hành chính, nâng cao chất lượng, giảm thời gian, chi phí trong việc thực hiện nhiệm vụ Thanh tra Chính phủ giao. Hoạt động của các bộ phận của nhà trường theo hướng phục vụ ngày càng rõ nét hơn, môi trường, chất lượng dịch vụ đào tạo ngày càng được cải thiện.

Tại buổi làm việc mới đây của Tổ kiểm tra CCHC Thanh tra Chính phủ với Trường Cán bộ Thanh tra, ông Ngô Văn Khương, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ (Thanh tra Chính phủ), Tổ trưởng Tổ kiểm tra ghi nhận những kết quả đạt được trong công tác CCHC của Trường Cán bộ Thanh tra, trong đó công tác xây dựng thể chế, cải cách thủ tục hành chính và các nhiệm vụ đặc thù có nhiều kết quả nổi bật.

Tổ Kiểm tra CCHC Thanh tra Chính phủ đề nghị thời gian tới Trường Cán bộ Thanh tra tăng cường hơn nữa việc ứng dụng công nghệ thông tin, hiện đại hóa nền hành chính, bổ sung thêm các sáng kiến... Bên cạnh đó, tiếp tục quan tâm hơn tới công tác CCHC để góp phần cùng cơ quan Thanh tra Chính phủ đạt được mục tiêu của công tác CCHC năm 2022 và những năm tiếp theo.

 


VIDEO