Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Khai giảng lớp nghiệp vụ Thanh tra viên chính K2/2017

28/03/2017

Ngày 28/3, Trường Cán bộ Thanh tra khai giảng lớp Thanh tra viên chính K2/2017 cho gần 100 học viên đến từ thanh tra các Bộ, ngành và tỉnh, thành phía Bắc. Tiến sĩ Nguyễn Huy Hoàng, Phó hiệu trưởng, Trường Cán bộ Thanh tra dự và phát biểu khai giảng khóa học.

Trong thời gian 1 tháng, các học viên sẽ được học và nghiên cứu các chuyên đề tập trung vào các lĩnh vực chính: những vấn đề cơ bản về hệ thống chính trị, hệ thống các cơ quan nhà nước; thực hiện pháp luật và áp dụng pháp luật; tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; nghiệp vụ thanh tra viên chính, Luật thanh tra, Luật phòng, chống tham nhũng, Luật khiếu nại, Luật tố cáo. Ngoài ra, các học viên sẽ được nghiên cứu một số vấn đề về trưởng đoàn thanh tra và công tác quản lý. Qua đó, các học viên có thể vận dụng những kiến thức nền tảng đã học tại Trường một cách linh hoạt vào thực tiễn công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân và phòng, chống tham nhũng.
Phát biểu khai giảng khóa học, Phó Hiệu trưởng Trường Cán bộ Thanh tra TS. Nguyễn Huy Hoàng chúc mừng các học viên về tham dự khóa học. Đồng thời yêu cầu các học viên  chấp hành tốt nội quy, quy chế học tập, khắc phục những khó khăn về điều kiện thời gian, cơ sở vật chất, tích cực trao đổi kinh nghiệm, học hỏi lẫn nhau về cách xử lý các tình huống đặt ra trong thực tiễn ở các đơn vị, làm phong phú thêm bài học trên lớp. Qua đó giúp học viên có thể vận dụng những kiến thức đã học một cách linh hoạt vào thực tiễn công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân và phòng, chống tham nhũng.
 

Thanh Loan

 

 


VIDEO