Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Khai giảng lớp nghiệp vụ Thanh tra viên chính K12/2020

29/09/2020

Ngày 29/9, Trường Cán bộ Thanh tra đã khai giảng lớp thanh tra viên chính K12 cho gần 100 học viên thuộc lực lượng công an nhân dân trên cả nước. Dự và phát biểu khai giảng khóa học có đồng chí Vũ Văn Chiến, Hiệu trưởng Trường Cán bộ Thanh tra; Thiếu tướng Trần Đức Tuấn, Chánh Thanh tra Bộ Công an.

Trong một tháng học tập, các học viên sẽ được nghiên cứu 3 phần kiến thức gồm 19 chuyên đề liên quan đến kiến thức chung về công chức, công vụ; hệ thống các luật trong ngành Thanh tra; kỹ năng, nghiệp vụ trong hoạt động thanh tra; kỹ năng, nghiệp vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác phòng, chống tham nhũng… đặc biệt các giảng viên giầu kinh nghiệm sẽ cung cấp cho các học viên một số nội dung nghiệp vụ gắn với vị trí, vai trò là Trưởng đoàn thanh tra.

Chúc mừng các học viên về dự khóa học, ông Vũ Văn Chiến, Hiệu trưởng Trường Cán bộ Thanh tra yêu cầu trong quá trình học tập, ngoài thời gian học trên lớp, học viên cần tích cực trao đổi, học hỏi lẫn nhau về kinh nghiệm thực tiễn để giải quyết các tình huống, rèn luyện kỹ năng nghề một cách tốt nhất. Qua đó, học viên có thể hệ thống lại kiến thức lý luận, vận dụng các kỹ năng một cách bài bản hơn vào thực tiễn công tác tại cơ quan đơn vị.

Phát biểu tại lễ khai giảng, thay mặt Đảng ủy Thanh tra Bộ Công an, Thiếu tướng Trần Đức Tuấn, Chánh Thanh tra Bộ Công an cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Thanh tra Chính phủ, các đơn vị, cục, vụ, đặc biệt là Trường Cán bộ Thanh tra đã phối hợp tổ chức các lớp đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ thuộc lực lượng công an nhân dân.

Để khóa học thành công tốt đẹp, Thiếu tướng Trần Đức Tuấn, Chánh Thanh tra Bộ Công an đề nghị các học viên là mỗi sĩ quan công an nhân dân trong quá trình học tập tại Trường Cán bộ Thanh tra phải gương mẫu, thực hiện đúng điều lệ công an nhân dân, chấp hành tốt nội quy nhà trường, nêu cao ý thức học tập, nghiên cứu trao đổi và thảo luận. Trên cơ sở đó, khi trở về địa phương, đơn vị mình sẽ vận dụng có hiệu quả kiến thức đã học vào công việc. Đặc biệt là làm tốt vai trò tham mưu cho thủ trưởng đơn vị về nhiệm vụ công tác thanh tra trong lực lượng công an nhân dân.Thiếu tướng Trần Đức Tuấn cho biết, trong những năm qua, Thanh tra Bộ Công an thường xuyên phối hợp với Trường Cán bộ Thanh tra tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra viên, thanh tra viên chính cho trên 1.000 lượt cán bộ, và hàng trăm lượt cán bộ thanh tra viên cao cấp. Qua đó đã bồi dưỡng, cập nhật củng cố và nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ thanh tra cho đội ngũ cán bộ làm công tác thanh tra trong lực lượng công an nhân dân. Đồng chí Trần Đức Tuấn nhấn mạnh, những kiến thức mà các học viên được nghiên cứu, bồi dưỡng đã góp phần nâng cao kiến thức cho các cán bộ công an làm công tác thanh tra. Đây cũng là một trong những tiêu chuẩn, điều kiện để hàng năm đủ điều kiện bổ nhiệm, nâng ngạch, đặc biệt là góp phần mang lại hiệu quả của công tác thanh tra.

 


VIDEO