Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Họp Đoàn công tác số 7 Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng

19/07/2017

Ngày 19/7, tại trụ sở cơ quan Thanh tra Chính phủ, đồng chí Phan Văn Sáu, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ, Trưởng Đoàn công tác số 7 của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đã chủ trì họp với các thành viên Đoàn công tác bàn một số nội dung triển khai thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát.

​Trước đó, thực hiện Kế hoạch số 64-KH/BCĐTW, Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN đã ban hành quyết định thành lập 8 Đoàn công tác kiểm tra, giám sát việc thanh tra vụ việc; khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm đối với 20 ban thường vụ tỉnh ủy. Theo đó, Đoàn công tác số 7 do Tổng Thanh tra Chính phủ Phan Văn Sáu làm Trưởng đoàn sẽ tiến hành kiểm tra, giám sát tại 3 tỉnh thuộc khu vực miền Trung Tây Nguyên. Dự kiến đến hết ngày 20/9/2017, Đoàn kết thúc làm việc tại đơn vị để hoàn thiện báo cáo gửi Ban chỉ đạo Trung ương về PCTN.

Theo Kế hoạch số 64, việc kiểm tra, giám sát nhằm nắm tình hình, đánh giá vai trò lãnh đạo của các cấp ủy đảng và kết quả công tác phát hiện và xử lý tham nhũng; góp phần “nhận diện” và xử lý các biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; trọng tâm là kiểm tra, giám sát việc thanh tra vụ việc; khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế, nhất là những vụ việc, vụ án nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm; chỉ ra những hạn chế, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân; từ đó đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phát hiện và xử lý tham nhũng thời gian tới.

Tại buổi làm việc, các thành viên Đoàn công tác số 7 của Ban chỉ đạo Trung ương về PCTN đã thống nhất với đề cương làm việc của Đoàn, kế hoạch thực hiện và thời gian triển khai kiểm tra, giám sát tại đơn vị.   

Phát biểu kết luận, Tổng TTCP Phan Văn Sáu lưu ý các thành viên Đoàn công tác cần nghiên cứu kỹ đề cương, thực hiện theo đúng quy định, mục tiêu và nội dung kế hoạch đề ra. Việc kiểm tra, giám sát phải có trọng tâm, trọng điểm; bảo đảm thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức, lãng phí; tập trung vào nội dung kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 50 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng”; Kết luận số 10-KL/TW của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3, khóa X; Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về công tác tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng.
Trong quá trình kiểm tra, giám sát, các thành viên Đoàn công tác cần thường xuyên trao đổi thông tin, họp bàn để có kết quả chính xác nhất. Mặc dù có phân công công việc cụ thể, tuy nhiên trong quá trình thực hiện, các thành viên trong Đoàn phải linh động, hỗ trợ nhau để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tổng TTCP Phan Văn Sáu đề nghị các thành viên trong Đoàn thực hiện nghiêm quy chế bảo mật thông tin và tài liệu đồng thời, không làm ảnh hưởng đến hoạt động thường xuyên của địa phương, đơn vị được kiểm tra, giám sát./.
 

VIDEO