Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Họp lấy ý kiến về danh mục đề tài nghiên cứu khoa học năm 2024

20/07/2023

Ngày 19/7, Thanh tra Chính phủ tổ chức phiên họp tư vấn xác định nhiệm vụ nghiên cứu khoa học năm 2024 của Thanh tra Chính phủ. Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Bùi Ngọc Lam, Chủ tịch Hội đồng Khoa học chủ trì cuộc họp.

 

Tại cuộc họp, Viện trưởng Viện Chiến lược và Khoa học Thanh tra Nguyễn Quốc Văn cho biết, năm 2024 có 23 đề xuất nghiên cứu. Trong đó có 12 đề xuất nghiên cứu cấp Bộ; 11 đề xuất nghiên cứu cấp cơ sở.

Cho ý kiến tại cuộc họp, các thành viên Hội đồng khoa học đã góp ý vào các đề xuất nghiên cứu. Theo đó, các thành viên hội đồng cơ bản thống nhất với danh mục đề xuất nghiên cứu của Viện Chiến lược và Khoa học Thanh tra. Tuy nhiên, các đại biểu cho rằng Viện Chiến lược và Khoa học thanh tra cần rà soát lại đối với một số đề tài, trong đó cân nhắc, bổ sung thêm nội dung nghiên cứu, xác định cụ thể nội hàm nghiên cứu để khi được lựa chọn, kết quả nghiên cứu đạt được mục tiêu đề ra.

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Bùi Ngọc Lam, Chủ tịch hội đồng khoa học đánh giá cao công tác chuẩn bị tài liệu, nội dung cuộc họp của Viện Chiến lược và Khoa học Thanh tra, cùng với đó là việc lựa chọn các đề xuất nghiên cứu bám sát yêu cầu thực tiễn và các nhiệm vụ của ngành. Các ý kiến góp ý tại cuộc họp cởi mở, trách nhiệm và tập trung vào danh mục các đề tài.

Phó Tổng Thanh tra Bùi Ngọc Lam yêu cầu, Viện Chiến lược và Khoa học Thanh tra tiếp thu các ý kiến tại cuộc họp, cần rà soát lại các nội dung trùng lặp để loại bỏ ngay từ đầu. Đồng thời, hoàn chỉnh danh mục đề tài nghiên cứu khoa học năm 2024 gửi các thành viên hội đồng cho ý kiến thống nhất để báo cáo Tổng Thanh tra Chính phủ xem xét quyết định.


VIDEO