Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Họp Ban soạn thảo, Tổ biên tập Dự án Luật phòng, chống tham nhũng (sửa đổi)

14/03/2018

Ngày 14/3, Ban soạn thảo, Tổ biên tập Dự án Luật phòng, chống tham nhũng (sửa đổi) họp lấy ý kiến các thành viên về việc lựa chọn một trong hai phương án hoặc phương án khác trong một số điều khoản (Điều 2, Điều 32 và Điều 59 của Dự thảo). Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Thanh chủ trì với sự tham gia của các cơ quan, bộ, ngành: Bộ Tự Pháp, Tòa án Nhân dân Tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, Kiếm toán Nhà nước, Bộ Tài chính…

Tại cuộc họp, cơ quan chủ trì soạn thảo (Thanh tra Chính phủ) nêu một số vấn đề trọng tâm cần thảo luận. Cụ thể, Điều 2. Các hành vi tham nhũng (sửa đổi, bổ sung), có 2 phương án trong đó, phương án 1 giữ nguyên như Luật hiện hành; phương án 2. Các hành vi phạm tội được quy định tại Mục 1 Chương XXIII của Bộ luật Hình sự; các hành vi được quy định tại khoản 1 Điều này nhưng chưa đến mức phải quy trách nhiệm hình sự; các hành vi khác của người có chức vụ, quyền hạn đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn vì vụ lợi.

Tại điều 32 Dự thảo, về cơ quan, đơn vị kiểm soát tài sản, thu nhập: Phương án 1: Quy định hệ thống cơ quan, đơn vị chuyên trách kiểm soát tài sản thu nhập “bán tập trung” theo hệ thống cơ quan các cơ quan, tổ hức trong hệ thống chính trị ở nước ta; Phương án 2: Quy định hệ thống cơ quan, đơn vị chuyên trách kiểm soát tài sản, thu nhập “bán tập trung” nhưng tập trung đâì mối vào hệ thống các cơ quan Thanh tra Nhà nước, đơn vị phụ trách công tác cán bộ tại một số nơi không có cơ quan Thanh tra.

Điều 59 về xử ký tài sản, thu nhập kê khai không trung thực; tài sản thu nhập tăng thêm không được giải trình một cách hợp lý . Phương án 1, xử lý tài sản, thu nhập thông quy việc thu thuế và xử lý vi phạm hành chính về thuế (nếu có); Phương án 2, xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi kê khai không trung thực, giải trình nguồn gốc tài sản, thu nhập tăng thêm không hợp lý.

Phó Tổng Thanh Nguyễn Văn Thanh cho rằng, nếu dự thảo Luật PCTN không có giải pháp về xử lý tài sản, thu nhập kê khai không trung thực; tài sản thu nhập tăng thêm không được giải trình một cách hợp lý thì không được. Quy định tại Điều 59 dự thảo còn nhiều ý kiến khác nhau. Nhưng các cơ quan cần thống nhất, đây là giải pháp răn đe, phòng ngừa.

Sau khi thảo luận, cho ý kiến, Ban Soạn thảo thống nhất để Chính phủ trình 2 phương án để QH cho ý kiến tại kỳ họp thứ 5 tới đây./.

 

VIDEO