Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Họp Ban soạn thảo Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Tố cáo

13/02/2012

Ngày 9/2, Ban soạn thảo Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Tố cáo, họp phân công nhiệm vụ đồng thời cho ý kiến thảo luận xây dựng đề cương chi tiết về Nghị định hướng dẫn thi hành Luật này. Được sự ủy quyền của Phó tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Thanh, đồng chí Đỗ Gia Thư, Vụ trưởng vụ Pháp chế, thành viên Ban soạn thảo chủ trì cùng sự tham gia của các thành viên Ban soạn thảo.

 

Theo thông báo về việc phân công nhiệm vụ, đồng chí Nguyễn Văn Thanh, Phó tổng Thanh tra Chính phủ là Trưởng Ban; đồng chí Nguyễn Văn Kim, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế là Phó trưởng Ban. Các đồng chí Vũ Gia Thư- Vụ Pháp chế -TTCP, đồng chí Trần Đăng Vinh- Văn phòng, TTCP, đồng chí Lê Quang Hà – Cục IV, TTCP  cùng một số đồng chí là đại diện các bộ, ngành tham gia là thành viên.

Dự kiến đề cương dự thảo Nghị định gồm 2 phương án: Phương án 1, Nghị định quy định và hướng dẫn những điều, khoản được giao trong Luật tố cáo. Phương án 2, Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn những điều khoản cần thiết trong Luật bao gồm cả điều khoản được giao cho Chính phủ quy định trong Luật. 

Sau khi thảo luận ý kiến, các đồng chí trong Ban soạn thảo đã thống nhất xây dựng Nghị định theo phương án 2.. Theo đó, một số vấn đề như đối tượng, phạm vi điều chỉnh, thẩm quyền giải quyết, tố cáo tiếp, khen thưởng... được các đồng chí trong Ban soạn thảo nhận định là vấn đề lớn cần phải hướng dẫn. Việc khen thưởng người tố cáo còn rất vướng, do đó Nghị định cần hướng dẫn chi tiết, để thực hiện việc khen thưởng một cách có hiệu quả. 

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Kim, Phó trưởng Ban nhấn mạnh, đây là buổi họp đầu tiên, qua các ý kiến đóng góp Ban soạn thảo ghi nhận, tiếp thu trong quá trình xây dựng Nghị định. Đồng thời khẳng định, việc xây dựng, tách riêng Luật Tố cáo được Quốc hội thông qua là một tiến bộ rất lớn trong việc giải quyết tố cáo. Bên cạnh đó, Luật còn nhiều nội dung cần được hướng dẫn, Ban soạn thảo sẽ rà soát lại nhằm tiếp thu, chỉnh sửa đề cương tiến tới xây dựng Nghị định mang tính chi tiết và cụ thể. Theo đó, khoảng tháng 3/2012 sẽ tiến hành họp phiên toàn thể giữa Ban soạn thảo và Tổ biên tập nhằm xin ý kiến rộng rãi tới các bộ, ngành, địa phương để hoàn chỉnh việc xây dựng Nghị định. 

Căn cứ vào kết quả thảo luận và thống nhất phương án, đồng chí chủ trì sẽ báo cáo lại với đồng chí Trưởng ban để tiến hành tiếp các công việc. Dự kiến chậm nhất  tháng 5/2012 Ban soạn thảo trình Nghị định này lên Chính phủ./.

Thanh Loan

VIDEO