Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Hội thảo tập huấn cơ chế đánh giá thực thi Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng

15/05/2017

Trong 2 ngày 11-12/5, Vĩnh Phúc, Thanh tra Chính phủ phối họp với UNDP tổ chức hội thảo tập huấn cơ chế đánh giá thực thi Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng. Ông Nguyễn Xuân Sơn, Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế, ông Ngô Mạnh Hùng, Phó Cục trưởng Cục Chống tham nhũng, Thanh tra Chính phủ cùng chủ trì hội thảo.

Tại hội thảo, đại diện TTCP phổ biến dự thảo Kế hoạch xây dựng Báo cáo quốc gia thực thi Công ước; kinh nghiệm trong giai đoạn 1 và dự kiến phân công công việc giữa các bộ, ngành trong quá trình xây dựng báo cáo tự đánh giá quốc gia.

Bên cạnh đó, hội thảo nghe về bối cảnh ra đời Công ước Liên hợp quốc và vấn đề đặt ra đối với Việt Nam; cấu trúc nội dung chính của Công ước; một số quy định cụ thể trong Chương II và Chương V của Công ước; cơ chế đánh gía thực thi Công ước và yêu cầu đặt ra đối với chuyên gia đánh giá thực thi Công ước.

Các đại biểu cũng được nghiên cứu và thực hành kỹ năng đánh giá thực thi Công ước dựa trên 02 case giả định với phương thức chia nhóm thảo luận, thực hành việc đánh giá Điều 10 của Sunshine Kingdom và cử đại diện trình bày bình luận của việc thực hiện Điều 10 và 11 của Sunshine Kingdom.
 

VIDEO